Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước

.

ĐNO - Ngày 6-1, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn thành phố năm 2020, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết, Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện Kết luận số 80-KL/TW thành phố đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền và các đoàn thể chính trị, xã hội tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước; xem đây là nhiệm vụ thường xuyên và là chỉ tiêu đánh giá thi đua hằng năm của các cấp ủy Đảng.

Hội nghị do Ban Chỉ đạo thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 29-7-2010 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 23-11-1996 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về Tăng cường công tác xây dựng Đảng, các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong tình hình mới (viết tắt là Ban Chỉ đạo thực hiện Kết luận số 80-KL/TW thành phố) tổ chức. 

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết, Trưởng Ban Chỉ đạo phát biểu kết luận tại hội nghị. Ảnh: ĐẶNG NỞ
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu kết luận tại hội nghị. Ảnh: ĐẶNG NỞ

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết, Trưởng ban Chỉ đạo đề nghị, trong thời gian đến, các cấp ủy Đảng, chính quyền và các đoàn thể chính trị, xã hội tiếp tục quán triệt, tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, chủ doanh nghiệp và người lao động nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm để phối hợp thực hiện, đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.

Đồng thời, giúp các doanh nghiệp nhận thức rõ hơn việc xây dựng tổ chức Đảng, các đoàn thể là lợi ích và trách nhiệm của doanh nghiệp, xem đây là nhiệm vụ thường xuyên và là chỉ tiêu đánh giá thi đua hằng năm của các cấp ủy Đảng; tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động, xây dựng các tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh; chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo tinh thần Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 6-7-2018 của Ban Tổ chức Trung ương

Các đơn vị cần tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21-1-2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng; quan tâm phát triển đảng viên đối với quần chúng là chủ doanh nghiệp tư nhân; chú trọng công tác bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: ĐẶNG NỞ
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: ĐẶNG NỞ

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền và các đoàn thể chính trị, xã hội tiếp tục thực hiện tốt chủ trương của Thành ủy về chủ đề năm 2021 “Năm khôi phục tăng trưởng và đẩy mạnh phát triển kinh tế”, qua đó phát huy tốt vai trò đồng hành cùng doanh nghiệp, cần có những giải pháp thiết thực hỗ trợ doanh nghiệp, có kế hoạch tổ chức gặp gỡ, đối thoại, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp tiếp cận các nguồn lực, yên tâm đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh; chủ động nắm tình hình, làm tốt công tác tư tưởng đối với công nhân, người lao động; quan tâm chăm lo, cải thiện đời sống văn hóa, tinh thần và vật chất cho công nhân, xem đây là thước đo hiệu quả hoạt động của tổ chức Đảng, đoàn thể.

Hội nghị đã đưa ra một số chỉ tiêu chủ yếu trong năm 2021. Theo đó, sẽ thành lập mới 7 tổ chức Đảng, phát triển 80 đảng viên; thành lập 7 tổ chức Đoàn Thanh niên và 70 tổ chức Công đoàn trở lên ở các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.

Báo cáo tại hội nghị cho biết, hiện nay, trên địa bàn thành phố có 215 tổ chức Đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước với 3.091 đảng viên (chiếm 6,5% tổng số đảng viên toàn thành phố); có 1.169 tổ chức Công đoàn (chiếm 3,9% tổng số doanh nghiệp) và 81.788 đoàn viên (chiếm 22,2% tổng số người lao động); có 228 tổ chức Đoàn Thanh niên với 6.120 đoàn viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.

Trong năm 2020, có 3 tổ chức Đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước thành lập mới, đạt 30% so với chỉ tiêu; kết nạp 75 đảng viên mới. Từ khi thực hiện Kết luận số 80-KL/TW đến nay, số tổ chức Đảng được thành lập mới là 135, phát triển 2.274 đảng viên. Đồng thời, các địa phương, đơn vị đã sắp xếp lại tổ chức, giải thể 11 tổ chức Đảng không còn phù hợp về tổ chức và hoạt động.

Tại hội nghị, Ban Tổ chức Thành ủy - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Kết luận số 80-KL/TW công bố Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo gồm 11 người. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết làm Trưởng ban Chỉ đạo; Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo thực hiện Kết luận số 80-KL/TW gồm 14 thành viên.

ĐẶNG NỞ - HỮU THÀNH

;
;
.
.
.
.
.