Tiếp nhận gần 900 triệu đồng ủng hộ công tác phòng, chống Covid-19

.

Ngày 29-6, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức tiếp nhận hơn 655 triệu đồng từ cán bộ, viên chức Đại học Đà Nẵng; 230 triệu đồng từ Công ty TNHH Massda Land ủng hộ công tác phòng, chống Covid-19 trên địa bàn thành phố.

Chánh Văn phòng Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Phạm Phú Bình ghi nhận và cảm ơn nghĩa cử cao đẹp, trách nhiệm xã hội của đơn vị, doanh nghiệp đã đồng hành, chung tay cùng thành phố trong công tác phòng, chống Covid-19; nhấn mạnh sự hỗ trợ, ủng hộ của các doanh nghiệp rất kịp thời và ý nghĩa nhằm góp phần cùng thành phố nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh.

N.QUANG

;
;
.
.
.
.
.