Quận Liên Chiểu ủng hộ 429,4 triệu đồng vào Quỹ vắc-xin phòng, chống Covid-19

.

Sáng 9-7, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Liên Chiểu tổ chức tiếp nhận ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng, chống Covid-19 đợt 1 từ các tổ chức, cá nhân với tổng số tiền hơn 429,4 triệu đồng.

Cụ thể: Công ty CP MP Pack ủng hộ 20 triệu đồng; Công ty CP thiết bị công nghiệp ủng hộ 20 triệu đồng; cơ quan Quân sự quận ủng hộ 5 triệu đồng; văn phòng đăng ký đất đai quận ủng hộ 5 triệu đồng; ngành giáo dục đào tạo quận ủng hộ 54 triệu đồng; Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hòa Hiệp Nam ủng hộ 16,7 triệu đồng; Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hòa Khánh Bắc ủng hộ 249,7 triệu đồng; Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo quận Liên Chiểu ủng hộ 31 triệu đồng; Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hòa Hiệp Bắc ủng hộ 21 triệu đồng; Hội Nông dân quận ủng hộ 1 triệu đồng; Hội Tù yêu nước quận ủng hộ 5 triệu đồng; Hội Đông y quận ủng hộ 1 triệu đồng. Sau khi tiếp nhận, đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Liên Chiểu đã trao cho Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố để chuyển ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng, chống Covid-19.

LAM PHƯƠNG

;
;
.
.
.
.
.