Duy trì tỷ lệ 100% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế

.

ĐNO - Ngày 24-11, Bảo hiểm xã hội thành phố phối hợp Cổng Thông tin điện tử thành phố tổ chức chương trình đối thoại trực tuyến “Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên - Góp phần phát triển một nền giáo dục toàn diện” nhằm phổ biến các chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) năm học 2021-2022 đến phụ huynh và học sinh, sinh viên.

Trong đó có quy định về mức đóng BHYT, nơi đăng ký tham gia, phương thức đóng, các quyền lợi hưởng về BHYT cũng như các tiện ích tra cứu khi sử dụng ứng dụng VssID - BHXH số… Phó Giám đốc BHXH thành phố Nguyễn Hùng Anh cho biết, năm học 2020-2021, lần đầu tiên toàn thành phố đạt tỷ lệ 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT với tổng cộng hơn 292.000 em.

Trong đó có khoảng 47.000 em thuộc các nhóm tham gia BHYT theo đối tượng khác khác như: hộ nghèo, cận nghèo, thân nhân lực lượng vũ trang... Năm học 2021-2022, BHXH tăng cường phối hợp các cấp, sở, ngành liên quan đẩy mạnh công tác BHYT trong học sinh, sinh viên, quyết tâm duy trì tỷ lệ 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT.

NGUYỄN  QUANG

;
;
.
.
.
.
.