Triển khai hiệu quả mô hình chính quyền đô thị ở phường Tam Thuận

.

Ngày 2-11, Đoàn giám sát số 1 HĐND thành phố do Trưởng ban Đô thị Nguyễn Thành Tiến, Phó Trưởng đoàn chủ trì làm việc với UBND phường Tam Thuận (quận Thanh Khê) về thực hiện thí điểm chính quyền đô thị gắn với việc triển khai nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Theo báo cáo của UBND phường Tam Thuận, tổng thu 9 tháng đầu năm đạt 2,4 tỷ đồng, bằng 83% kế hoạch. Thực hiện mô hình chính quyền đô thị, phường được phân bổ 15 công chức (đến nay còn thiếu 2 người); 14 người hoạt động không chuyên trách. Phường thực hiện tốt chất lượng cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, tình hình an ninh trật tự được bảo đảm. Vai trò phối hợp của Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, các hội, đoàn thể và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, nhân viên cơ quan phường, sự tích cực của tổ dân phố, đồng thuận của nhân dân góp phần hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng 9 tháng đầu năm.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Trưởng ban Đô thị HĐND thành phố Nguyễn Thành Tiến ghi nhận những khó khăn, vướng mắc của địa phương khi thực hiện chính quyền đô thị, nhất là vấn đề phụ cấp thấp của người hoạt động không chuyên trách; ảnh hưởng của dịch bệnh tác động đến sự phát triển kinh tế, xã hội. Đoàn giám sát tiếp thu các kiến nghị của phường, sẽ tổng hợp, trình Thường trực HĐND thành phố xem xét.

T. HUY

;
;
.
.
.
.
.