Công tác kiểm tra, giám sát góp phần nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng

.

ĐNO - Công tác kiểm tra, giám sát góp phần không nhỏ làm chuyển biến, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng; đấu tranh, ngăn chặn suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, lợi ích nhóm; từng bước củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Đó là ý kiến của Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Võ Văn Thưởng tại hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022, tổ chức ngày 11-1.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lươnà Nguyễn Minh Triết (bên phải) và Chủ nhiệm UBKT Thành Ủy Lê Thị Mỹ Hạnh (bên trái) chủ trì hội nghị tại điểm cầu Đà Nẵng. Ảnh: TRỌNG HÙNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết (bên phải) và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Lê Thị Mỹ Hạnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu Đà Nẵng. Ảnh: TRỌNG HÙNG

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương dự và chủ trì hội nghị. Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Lê Thị Mỹ Hạnh chủ trì tại điểm cầu Đà Nẵng. 

Phát biểu tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng ghi nhận, biểu dương những thành tựu nổi bật mà ngành Kiểm tra Đảng đạt được trong thời gian qua. Trong đó, công tác kiểm tra giám sát góp phần không nhỏ làm chuyển biến, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng; giúp xã hội thêm lành mạnh để phát triển kinh tế - xã hội; đấu tranh, ngăn chặn suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, lợi ích nhóm; từng bước củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng yêu cầu các cấp ủy Đảng ở mỗi địa phương cần tiếp tục nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác kiểm tra giám sát, kỷ luật của Đảng. 

Đồng thời đẩy mạnh đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực; kiên quyết, kiên trì, quyết tâm ngăn chặn, xử lý nghiêm những suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên với phương châm: “Giám sát phải mở rộng để phát hiện, nhắc nhở, phòng ngừa xảy ra vi phạm từ sớm, từ xa, không để khuyết điểm, vi phạm nhỏ tích tụ thành vi phạm lớn, kéo dài”. Xử lý kỷ luật phải nghiêm minh, kịp thời, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

“Cần khuyến khích và bảo vệ cán bộ, đảng viên, người đứng đầu dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm vì sự phát triển của đất nước. Phối hợp chặt chẽ hơn giữa cơ quan kiểm tra và các cơ quan thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử trong công tác điều tra, xét xử. Phát huy vai trò của Mặt trận và các đoàn thể chính trị, truyền thông báo chí và nhân dân trong công tác kiểm tra giám sát”, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng nhấn mạnh.

Để đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác kiểm tra đảng trong tình hình hiện nay, điều kiện tiên quyết được Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh là phải tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra; đồng thời phải coi trọng kiểm soát quyền lực trong công tác kiểm tra. Ủy ban Kiểm tra Trung ương sớm tham mưu cho Bộ Chính trị ban hành Quy định về kiểm soát quyền lực phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng và hoạt động thanh tra, kiểm toán.

Theo báo cáo của ngành Kiểm tra Đảng, năm 2021, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 51.620 tổ chức Đảng và 272.512 đảng viên, trong đó có 55.666 đảng viên là cấp ủy viên các cấp. Ủy ban Kiểm tra các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 3.005 tổ chức Đảng và 8.982 đảng viên. Qua kiểm tra, kết luận có 1.575 tổ chức Đảng và 6.695 đảng viên có vi phạm; phải thi hành kỷ luật 194 tổ chức Đảng và 3.465 đảng viên...

Công tác xây dựng ngành tiếp tục được quan tâm. Ủy ban Kiểm tra các cấp kịp thời được kiện toàn; tổ chức bộ máy của cơ quan Ủy ban Kiểm tra các cấp được sắp xếp theo hướng tinh gọn, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp cơ bản đủ về số lượng và bảo đảm về chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Tại thành phố Đà Nẵng, năm 2021, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã tiến hành kiểm tra 581 tổ chức Đảng và 3.330 đảng viên; giám sát 432 tổ chức Đảng và 315 đảng viên. Qua kiểm tra giám sát, cấp ủy các cấp và chi bộ đã phát hiện 192 đảng viên vi phạm phải thi hành kỷ luật.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 5 tổ chức Đảng và 42 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra các cấp kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát đối với 352 tổ chức Đảng; kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong Đảng đối với 120 tổ chức Đảng; giám sát chuyên đề đối với 232 tổ chức Đảng và 154 đảng viên; thi hành kỷ luật 30 đảng viên...

TRỌNG HÙNG

;
;
.
.
.
.
.