Tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội

.

Ngày 10-1, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị lần thứ 7 (mở rộng) tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Quận ủy Hải Châu, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết ghi nhận, biểu dương kết quả quận Hải Châu đạt được trong năm qua, đồng thời chia sẻ những khó khăn gặp phải do tác động bởi Covid-19.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị, Quận ủy Hải Châu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đề ra phương hướng, giải pháp, nhiệm vụ cụ thể có tính khả thi cao. Bên cạnh đó, tiếp tục chú trọng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, xem đây là công tác trọng tâm, then chốt trong việc bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương; tiếp tục tuyên truyền Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII của Đảng bộ thành phố và nghị quyết đại hội các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Quận ủy Hải Châu phải chủ động xây dựng các kế hoạch nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền các văn bản, quy định mới của Trung ương bằng nhiều hình thức và phù hợp với từng nhóm đối tượng, phát huy vai trò nòng cốt của các tổ chức cơ sở Đảng và cán bộ, đảng viên. Quận tập trung triển khai hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận gắn với Kết luận số 60-KL/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về phương hướng, nhiệm vụ phát triển quận Hải Châu trong thời gian đến; chú trọng bảo đảm an sinh xã hội, việc làm, hỗ trợ cho các đối tượng yếu thế bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Báo cáo tại hội nghị, Bí thư Quận ủy Hải Châu Vũ Quang Hùng cho biết, năm 2021, quận đã quán triệt, ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp bảo đảm chất lượng, tiến độ. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể được thực hiện đồng bộ và phát huy hiệu quả; kịp thời định hướng dư luận, giữ vững ổn định chính trị, tăng cường niềm tin, sự ủng hộ của nhân dân vào vai trò lãnh đạo của Đảng, điều hành của Nhà nước. Nhiệm vụ phòng, chống Covid-19 được lãnh đạo, tổ chức thực hiện quyết liệt, kịp thời, hiệu quả. Quận đạt và vượt một số chỉ tiêu quan trọng như: tuyển gọi công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu; thu ngân sách đạt 107,6% so với kế hoạch; 350 hộ thoát nghèo, đạt 105,74% kế hoạch.

Về nhiệm vụ năm 2022, các cấp ủy, tổ chức Đảng thực hiện nghiêm quy chế làm việc của cấp ủy, giữ vững nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, có kế hoạch phát triển đảng viên; chỉ đạo tốt các nhiệm vụ trên lĩnh vực nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực; thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch; huy động tối đa các nguồn lực để thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; UBND quận hoàn thiện dự thảo, trình UBND thành phố cho ý kiến đối với Đề án kinh tế ban đêm của quận…

Tại hội nghị, Quận ủy Hải Châu công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy chuẩn y bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy Hải Châu đối với ông Trương Kim Hòa, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quận sự quận.

TRỌNG HUY

;
;
.
.
.
.
.