Xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc

.

25 năm qua, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) thành phố Đà Nẵng đã nỗ lực cùng các quận, huyện và phường, xã biên giới chăm lo xây dựng các điểm sáng văn hóa, thực hiện có hiệu quả phong trào quần chúng bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển, đảo. Đặc biệt, BĐBP thành phố thành công trong việc xây dựng hệ thống thông tin liên lạc trên biển và phát động phong trào đấu tranh chống các loại tội phạm và tham gia cứu hộ, cứu nạn trên biển.

25 năm qua, Bộ đội Biên phòng thành phố luôn đồng hành với ngư dân để góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo. Trong ảnh: Đại tá Trần Công Thành (bên phải), Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng thành phố động viên ngư dân yên tâm bám biển.
25 năm qua, Bộ đội Biên phòng thành phố luôn đồng hành với ngư dân để góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo. TRONG ẢNH: Đại tá Trần Công Thành (bên phải), Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng thành phố động viên ngư dân yên tâm bám biển.

Thời gian qua, BĐBP thành phố đã tham mưu lãnh đạo thành phố ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện công tác vận động quần chúng. Đồng thời đẩy mạnh phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, gắn với các cuộc vận động, chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở ở khu vực biên giới biển vững mạnh; triển khai các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế biển đi đôi với bảo đảm an ninh, trật tự khu vực biên giới biển và bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Với chức năng là cơ quan thường trực theo dõi, đôn đốc việc thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố đã xây dựng, ký kết chương trình, quy chế phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, các sở, ban, ngành, đoàn thể của thành phố và cấp ủy, chính quyền các quận; cụ thể hóa bằng các kế hoạch thực hiện công tác vận động quần chúng sát với chức năng, nhiệm vụ của từng loại hình cơ quan, đơn vị; chủ động phối hợp các địa phương, đơn vị để triển khai thực hiện hiệu quả.

Trong thực hiện, BĐBP thành phố luôn chú trọng công tác tuyên truyền cán bộ và nhân dân nắm, hiểu rõ và cảnh giác với âm mưu, thủ đoạn độc chiếm Biển Đông của nước ngoài, hoạt động xâm phạm chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia của các thế lực thù địch và hoạt động của các loại tội phạm trên khu vực biên giới biển; quán triệt quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước về vấn đề Biển Đông.

Qua đó, giúp nhân dân nâng cao nhận thức về quốc gia, quốc giới, về chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia trên biển. Tích cực vận động ngư dân vươn khơi, bám biển, không xâm phạm chủ quyền vùng biển nước khác, không vi phạm pháp luật quốc tế về biển khi tham gia đánh bắt hải sản ở vùng biển chung; chủ động tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Cùng với đó, BĐBP thành phố chủ động phối hợp các cấp, ngành, địa phương thực hiện đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo” bằng nhiều hình thức. Hằng năm, các cơ quan, đơn vị phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp tổ chức Ngày hội Biên phòng toàn dân gắn với thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” với nhiều nội dung, hình thức phong phú, sôi nổi, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ và nhân dân trên địa bàn đối với nhiệm vụ xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới biển.

BĐBP thành phố chủ động phối hợp các địa phương xây dựng, nhân rộng nhiều mô hình tự quản bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, phòng, chống tội phạm. Tiêu biểu như các mô hình: “Tổ tàu thuyền đoàn kết, an toàn”, “Khu dân cư văn hóa biển”, “Âu thuyền, cảng cá an toàn, văn hóa”, “Tuyến biển an toàn, văn hóa, văn minh”, “Vùng giáo 3 không”, “Câu lạc bộ Cựu chiến binh, Cựu quân nhân phòng, chống tội phạm”…, góp phần giữ vững an ninh trật tự, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực biên giới biển.

Đại tá Đỗ Văn Đông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP thành phố cho biết: “25 năm qua, đồng hành cùng với nhân dân thành phố, BĐBP thành phố Đà Nẵng đã góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc trên địa bàn; là tiền đề để tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới biển, đảo của Tổ quốc thời gian tới”.

BÁ VĨNH

;
;
.
.
.
.
.
Liên kết hữu ích