Gia hạn thời gian thực hiện hỗ trợ người ảnh hưởng do Covid-19

.

UBND thành phố vừa ban hành công văn về gia hạn thời gian thực hiện hỗ trợ người ảnh hưởng do Covid-19 theo tinh thần Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg ngày 6-11-2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, UBND thành phố thống nhất gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ các đối tượng được nhận hỗ trợ do Covid-19 đến ngày 15-3-2022. Các địa phương xử lý hồ sơ và hoàn thành chậm nhất vào ngày 31-3.

Các đối tượng hỗ trợ được gia hạn thời gian lần này gồm: giáo viên, nhân viên làm việc tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập của bậc học mầm non và phổ thông, các trung tâm ngoại ngữ, trung tâm tin học trên địa bàn thành phố, nghỉ việc không hưởng lương từ 15 ngày trở lên, bắt đầu từ 1-5 đến 31-12-2021.

Giáo viên, nhân viên của các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập (nhân viên vệ sinh, nhân viên cấp dưỡng, quản sinh bán trú…) không thuộc số lượng người làm việc theo biên chế được giao, phải nghỉ việc không lương từ 15 ngày trở lên trong thời gian từ 1-5-2021 đến 31-12-2021.

Điều kiện hỗ trợ là người có hộ khẩu hoặc sổ tạm trú dài hạn do cơ quan Công an cấp theo quy định kể từ ngày 1-5-2021 trở về trước và chưa được hỗ trợ theo Kế hoạch 135/KH-UBND và khoản 12, mục II Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ. Mức hỗ trợ được áp dụng một lần chi trả với số tiền 1,5 triệu đồng/người/lần.

PHAN CHUNG

;
;
.
.
.
.
.
Liên kết hữu ích