Thông báo về việc thay đổi lịch tiếp xúc cử tri chuẩn bị kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV

.

ĐNO - Kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa XV khai mạc vào ngày 23-5-2022 tại Hà Nội. Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng tổ chức đợt tiếp xúc cử tri để chuẩn bị kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV.

Thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Luật Tổ chức Quốc hội; Quy chế hoạt động của đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội; Nghị quyết liên tịch số 525/2012/NQLT/UBTVQH13-ĐCTUBTWMTTQVN của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, ngày 21-4-2022, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng ban hành Thông báo số 02/TB-ĐĐBQH về việc tiếp xúc cử tri để chuẩn bị kỳ họp.

Tuy nhiên, do một số lý do khách quan, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng trân trọng thông báo về việc thay đổi lịch tiếp xúc cử tri để chuẩn bị kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV, cụ thể như sau:

1- Đợt thứ nhất

Thời gian: Thứ Sáu ngày 29-4-2022.

* Buổi sáng: Bắt đầu lúc 8 giờ

Đại biểu: Nguyễn Văn Quảng, Nguyễn Thị Kim Thúy, Trần Chí Cường, Trần Đình Chung, Nguyễn Duy Minh.

Địa điểm: Hội trường Trường Chính trị thành phố (Hải Châu, Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn).

* Buổi chiều: Bắt đầu lúc 14 giờ

+ Đại biểu: Nguyễn Văn Quảng, Nguyễn Thị Kim Thúy, Trần Đình Chung.

Địa điểm: Hội trường Quận ủy Thanh Khê

+ Đại biểu: Trần Chí Cường, Nguyễn Duy Minh.

Địa điểm: Trung tâm Hành chính quận Liên Chiểu.

2. Đợt thứ hai:

Thời gian: Thứ Sáu ngày 13-5-2022

* Buổi sáng: Bắt đầu lúc 8 giờ

Đại biểu: Võ Văn Thưởng, Nguyễn Văn Quảng, Nguyễn Thị Kim Thúy, Trần Chí Cường, Trần Đình Chung, Nguyễn Duy Minh.

Địa điểm: Hội trường Huyện ủy Hòa Vang.

* Buổi chiều: Bắt đầu lúc 14 giờ

Đại biểu: Võ Văn Thưởng, Nguyễn Văn Quảng, Nguyễn Thị Kim Thúy, Trần Chí Cường, Trần Đình Chung, Nguyễn Duy Minh.

Địa điểm: Hội trường Quận ủy Cẩm Lệ.

;
;
.
.
.
.
.