Thanh tra công tác đầu tư công và đấu thầu tại quận Cẩm Lệ

.

Ngày 13-5, Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) cho biết vừa triển khai kế hoạch thanh tra năm 2022 tại UBND quận Cẩm Lệ. Cụ thể, Phó Giám đốc Sở KH&ĐT Nguyễn Thị Thanh Hương đã chủ trì buổi công bố quyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư công và công tác đấu thầu tại UBND quận Cẩm Lệ giai đoạn 2019-2021.

Đoàn thanh tra gồm có 4 thành viên do bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt, Chánh Thanh tra Sở làm trưởng đoàn. Thời hạn thanh tra 30 ngày kể từ ngày công bố. Phó Giám đốc Sở KH&ĐT Nguyễn Thị Thanh Hương yêu cầu đoàn thanh tra thực hiện nghiêm túc quy chế của đoàn cũng như các quy định khác của pháp luật về thanh tra, thực hiện đảm bảo theo nội dung, kế hoạch thanh tra đã được Giám đốc Sở KH&ĐT phê duyệt.

Trong quá trình làm việc đảm bảo khách quan, công tâm, chủ động phối hợp tốt địa phương, đơn vị có liên quan. Lãnh đạo UBND quận Cẩm Lệ chỉ đạo các phòng, ban có liên quan tập trung báo cáo theo đề cương, phối hợp tốt với đoàn thanh tra trong việc cung cấp tài liệu, hồ sơ, tạo mọi điều kiện để đoàn hoàn thành nhiệm vụ với hiệu quả cao nhất.

TRIỆU TÙNG

;
;
.
.
.
.
.