Thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp trên lĩnh vực y tế số, giáo dục số

.

Ngày 28-6, Ban Thư ký Hội Sinh viên thành phố tổ chức diễn đàn “Khởi nghiệp cùng y tế số, giáo dục số”.

Diễn đàn tập trung chia sẻ các nội dung như: lĩnh vực y tế số, giáo dục số; trao đổi những câu chuyện khởi nghiệp với thông điệp tích cực, thúc đẩy tinh thần sáng tạo, khởi nghiệp trong sinh viên.

Dịp này, sinh viên ở các điểm cầu trực tiếp trao đổi, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc của bản thân trong quá trình nghiên cứu, khởi nghiệp sáng tạo và nhận được những thông tin tư vấn, chia sẻ từ diễn giả.

Anh Lê Công Hùng, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên thành phố, cho biết diễn đàn là cơ hội để thanh niên, sinh viên có mong muốn tiếp cận, khởi nghiệp trong lĩnh vực y tế, giáo dục được chia sẻ, trao đổi với các chuyên gia có kiến thức, kinh nghiệm thực tế.

Đây là dịp để các em có hình dung rõ hơn về những cơ hội, khó khăn, thách thức mà công cuộc chuyển đổi số mang lại cho thanh niên và kinh tế quốc gia.

NGỌC QUỐC - THẢO VY

;
;
.
.
.
.
.