Cử tri kiến nghị các vấn đề dân sinh

.

Chiều 28-6, Tổ đại biểu HĐND thành phố đơn vị quận Hải Châu gồm: Trưởng ban đô thị HĐND thành phố Nguyễn Thành Tiến, Trưởng ban Pháp chế HĐND thành phố Lương Công Tuấn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hoàng Thị Thu Hương, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố Nguyễn Minh Huy tiếp xúc cử tri phường Thanh Bình (quận Hải Châu) để chuẩn bị kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố.

Cử tri tập trung kiến nghị trình trạng xuống cấp của khu tập thể số 109 Thanh Bình; xem xét lại việc tăng thuế đất phi nông nghiệp; nâng cấp cống thoát nước đường Ông Ích Khiêm; tình trạng không có tên đường, số nhà tại tổ 62; xử lý cây xanh đổ ngã do gió bão; đặt trạm phát sóng trong khu dân cư; cần có giải pháp cho vấn đề đậu đỗ xe chắn cửa nhà của người dân.

Trưởng ban đô thị HĐND thành phố Nguyễn Thành Tiến tiếp thu và giải trình một số ý kiến thuộc thẩm quyền; đồng thời cho biết sẽ tổng hợp, chuyển các kiến nghị đến cơ quan liên quan xem xét, giải quyết, trả lời cử tri trong thời gian đến.

XUÂN HẬU

;
;
.
.
.
.
.