Bài học đắt giá trong thời khắc "nước sôi lửa bỏng"

.

Ngày 20-10, Ủy ban Kiểm tra Trung ương công bố kết luận tại kỳ họp lần thứ 21, trong đó có việc xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban cán sự Đảng UBND thành phố Đà Nẵng trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống Covid-19. Theo đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực, quyết tâm, quyết liệt của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng trong công tác phòng, chống Covid-19, góp phần kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh, phục hồi, ổn định và phát triển kinh tế - xã hội.

Tuy nhiên, trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, đã có những vi phạm, khuyết điểm, sai sót. Đây là bài học kinh nghiệm vô cùng sâu sắc và đắt giá cho các tập thể, cũng như từng cá nhân trong công tác điều hành, chỉ đạo, thực thi công vụ ở những thời điểm “nước sôi lửa bỏng” của công tác phòng, chống Covid-19 đã diễn biến rất phức tạp trên địa bàn thành phố.

Chúng ta đều biết rằng, công tác phòng, chống Covid-19 trong hai năm 2020-2021 trong bối cảnh vô cùng khó khăn, phức tạp, luôn luôn đối diện với những biến động khó lường, nhất là giai đoạn đầu, có những thời điểm Đà Nẵng là tâm dịch. Trước những diễn biến phức tạp của tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố, lãnh đạo thành phố đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đầy đủ, toàn diện, thường xuyên, liên tục, nghiêm túc và sâu sát các chỉ đạo của Trung ương về phòng, chống Covid-19.

Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, cả hệ thống chính trị của toàn thành phố Đà Nẵng đã quyết tâm, đồng lòng hướng đến mục tiêu duy nhất lúc bấy giờ là “không để dịch bệnh bùng phát trên diện rộng, không để lây lan đến những người có nguy cơ cao dẫn đến tử vong”, quyết tâm làm mọi cách có thể được nhằm “bảo vệ tính mạng, sức khỏe cho nhân dân là trên hết, trước hết”.

Trên cơ sở đánh giá đúng tình hình, thành phố đã vận dụng linh hoạt, sáng tạo và thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống Covid-19 phù hợp với đặc điểm tình hình ở từng thời điểm cụ thể. Thành phố Đà Nẵng cũng là địa phương đầu tiên trong cả nước mạnh dạn áp dụng sáng kiến xét nghiệm “mẫu gộp”, góp phần đẩy nhanh công tác xét nghiệm, giảm số lượng sinh phẩm xét nghiệm, tiết kiệm rất lớn về kinh phí cũng như thời gian thực hiện.

Nhờ đó, Covid-19 từng bước được kiểm soát kịp thời, giúp thành phố sớm khôi phục phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự và đời sống người dân, góp phần củng cố niềm tin, sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố; được Thủ tướng Chính phủ ghi nhận, biểu dương về những cách làm hay, sáng tạo và kết quả thực hiện công tác phòng, chống Covid-19 trên địa bàn. Đến nay, tình hình kinh tế - xã hội thành phố đang phục hồi mạnh mẽ và đạt mức tăng trưởng ấn tượng, GRDP 9 tháng đầu năm 2022 tăng 16,7% so với cùng kỳ năm 2021.

Song, cũng thẳng thắn nhìn thẳng vào thực tế, khi dịch bệnh đang là mối đe dọa hết sức nghiêm trọng, gây nên sự lo lắng, sợ hãi cho cả cộng đồng dân cư, nhưng chúng ta lại chưa có đầy đủ, kịp thời các chủ trương, quy định pháp luật, cũng như việc chỉ đạo triển khai công tác phòng, chống vẫn còn lúng túng, bị động; thậm chí là có những việc phải vừa làm, vừa rút kinh nghiệm.

Vì vậy, trong quá trình tổ chức thực hiện, do yêu cầu, tính cấp bách của công tác phòng, chống Covid-19, các đơn vị, cá nhân có liên quan không đủ thời gian, điều kiện để soát xét đầy đủ, toàn diện các quy định của pháp luật; mặt khác, do những yếu tố khách quan về năng lực, nhận thức, hiểu biết đối với các quy định pháp luật còn có phần hạn chế, chưa đầy đủ, đã dẫn đến những sai sót, khuyết điểm, dù rằng những sai phạm, khuyết điểm đó xuất phát từ sự công tâm, hết mình với công việc, vì lợi ích chung, vì tính mạng và sức khỏe của nhân dân thành phố, không vụ lợi cá nhân.

Ngay sau khi Covid-19 từng bước được kiểm soát, Đảng bộ và chính quyền thành phố tập trung mọi nỗ lực để chỉ đạo các đơn vị, địa phương khôi phục, phát triển sản xuất, nhanh chóng ổn định đời sống người dân; đồng thời nghiêm khắc xem xét, đánh giá lại toàn bộ quá trình công tác phòng, chống Covid-19 trên địa bàn. Với tinh thần “không có vùng cấm”, “không có ngoại lệ” và nghiêm túc trước Đảng, trước nhân dân, lãnh đạo thành phố đã khẩn trương chỉ đạo các cấp ủy Đảng, tập thể các đơn vị có liên quan về công tác phòng, chống Covid-19 đã tiến hành kiểm điểm rút kinh nghiệm sâu sắc và đề xuất Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét, xử lý một số cá nhân theo quy định và đã chỉ đạo khắc phục ngay một số hạn chế, thiếu sót.

Có thể nói, những sai phạm của các tập thể cũng như một số cá nhân của thành phố Đà Nẵng trong công tác phòng, chống Covid-19 vừa qua mà Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét quyết định kỷ luật là bài học kinh nghiệm sâu sắc và đắt giá trong công tác điều hành, chỉ đạo, thực thi công vụ. Đồng thời thành phố đã và đang chỉ đạo nhằm kịp thời khắc phục các vi phạm, khuyết điểm để tiếp tục phấn đấu, hoàn thành trọng trách, nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó với quyết tâm chính trị cao nhất nhằm tập trung khôi phục tăng trưởng kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, tiếp tục giữ vững an ninh - trật tự xã hội và bảo đảm cuộc sống bình thường cho người dân thành phố thân yêu.

TUYẾT MINH

;
;
.
.
.
.
.