Thành lập Ban Chỉ đạo xử lý sự cố sạt lở tại Nghĩa trang Hòa Sơn

.

ĐNO- Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam sẽ làm Trưởng Ban Chỉ đạo tổ chức triển khai xử lý sự cố sạt lở tại Nghĩa trang Hòa Sơn.

Ngày 20-10, UBND thành phố vừa ban hành Quyết định số 2734/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo xử lý sự cố sạt lở tại Nghĩa trang Hòa Sơn thành phố Đà Nẵng, trong đó giao Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Quang Nam làm Trưởng Ban Chỉ đạo, nhằm tổ chức triển khai xử lý sự cố sạt lở tại Nghĩa trang Hòa Sơn.

Cụ thể, Ban Chỉ đạo xử lý sự cố sạt lở tại Nghĩa trang Hòa Sơn có nhiệm vụ tổ chức triển khai xử lý sự cố sạt lở tại Nghĩa trang Hòa Sơn trong thời gian sớm nhất; giúp UBND thành phố chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn và đôn đốc các cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý của địa phương thực hiện việc triển khai sự cố sạt lở tại Nghĩa trang Hòa Sơn.

Đồng thời, tham mưu, dự thảo các văn bản trình UBND thành phố về phương án xử lý; tổng hợp kết quả thực hiện việc triển khai khắc phục sự cố sạt lở tại Nghĩa trang Hòa Sơn, báo cáo Chủ tịch UBND thành phố và các đơn vị có thẩm quyền.

Các Phó trưởng Ban Chỉ đạo gồm: Phó Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang Nguyễn Thúc Dũng; Phó Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự thành phố Nguyễn Quang Vinh. Thành viên Ban Chỉ đạo là lãnh đạo các cơ quan, sở, ngành liên quan.

UBND thành phố cũng giao UBND huyện Hòa Vang thành lập Ban Chỉ huy địa phương để tổ chức triển khai khắc phục sự cố sạt lở tại Nghĩa trang Hòa Sơn, bảo đảm kịp thời, hiệu quả nhằm sớm hoàn trả lại mặt bàng tại khu vực. Sở Xây dựng có nhiệm vụ là cơ quan theo dõi, tổng hợp tình hình triển khai việc khắc phục sự cố sạt lở tại Nghĩa trang Hòa Sơn.

TRIỆU TÙNG

 

;
;
.
.
.
.
.