Hoàn thành đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, đảng ủy bộ phận

.

Công tác tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, đảng ủy bộ phận nhiệm kỳ 2022-2025 trên địa bàn thành phố đến nay đã hoàn thành. Kết quả cho thấy, các đảng ủy cơ sở đã tập trung lãnh đạo, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ, nội dung công tác đại hội chi bộ trực thuộc trong các loại hình tổ chức cơ sở Đảng bảo đảm theo đúng quy định, hướng dẫn, yêu cầu và tiến độ đề ra.

Bí thư Đảng ủy phường Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà) Nguyễn Văn Ngọc (bên phải) tặng hoa chúc mừng cấp ủy Chi bộ Nại Nghĩa (nhiệm kỳ 2022-2025) trực thuộc Đảng ủy phường Nại Hiên Đông. Ảnh: PV
Bí thư Đảng ủy phường Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà) Nguyễn Văn Ngọc (bên phải) tặng hoa chúc mừng cấp ủy Chi bộ Nại Nghĩa (nhiệm kỳ 2022-2025) trực thuộc Đảng ủy phường Nại Hiên Đông. Ảnh: PV

Theo Ban Tổ chức Thành ủy, cuối tháng 11-2022 (thời điểm kết thúc đại hội), Đảng bộ thành phố có 62.556 đảng viên thuộc 16 đảng bộ trực thuộc, với 533 tổ chức cơ sở Đảng (251 đảng bộ cơ sở và 282 chi bộ cơ sở), trong đó có 2.985 chi bộ (giảm 44 chi bộ trực thuộc) và 28 đảng bộ bộ phận trực thuộc 251 đảng bộ cơ sở (giảm 4 tổ chức cơ sở đảng với 3 đảng bộ và 1 chi bộ cơ sở so với thời điểm trước khi tổ chức đại hội). Số lượng chi bộ trực thuộc trong loại hình khu dân cư (KDC) chiếm nhiều nhất, với 1.200/2.985 chi bộ, đạt tỷ lệ 40,2%. Đảng bộ quận Hải Châu có số chi bộ trực thuộc nhiều nhất với 554 chi bộ và 2 đảng bộ bộ phận (có 7 chi bộ trực thuộc). Đảng bộ Cảng Đà Nẵng có số chi bộ trực thuộc ít nhất, với 12 chi bộ và 1 đảng bộ bộ phận (có 7 chi bộ trực thuộc).

Theo Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Nguyễn Trọng Hùng, để công tác tổ chức đại hội của các chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 bảo đảm yêu cầu, nội dung theo quy định, ban thường vụ các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy đã xem xét lựa chọn một số loại hình chi bộ để tổ chức đại hội điểm rút kinh nghiệm, phân công ủy viên ban thường vụ, ủy viên ban chấp hành đảng bộ thường xuyên theo dõi, kiểm tra, dự đại hội để chỉ đạo, nắm tình hình công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội; chủ động giải quyết các vấn đề phát sinh và định hướng tư tưởng, tạo sự đoàn kết, thống nhất cao để tổ chức đại hội chi bộ đảm bảo tốt nhất các yêu cầu đề ra.

Ban Tổ chức Thành ủy thường xuyên chỉ đạo, giám sát, theo dõi, kiểm tra, trao đổi, giải đáp các vướng mắc, khó khăn về nghiệp vụ trong quá trình triển khai thực hiện công tác tổ chức đại hội. Xác định đại hội chi bộ là một sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với tổ chức và hoạt động của cấp ủy dưới cơ sở, nhất là ở loại hình chi bộ KDC nên các cấp ủy đảng đã tập trung chỉ đạo công tác chuẩn bị tổ chức thực hiện và có những định hướng đúng quy định, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, cơ quan, đơn vị.

Kết quả đại hội cho thấy, các cấp ủy đã đề cao tinh thần trách nhiệm, tập trung cao trong công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội của các chi bộ trực thuộc được chặt chẽ, trách nhiệm đúng quy định. Công tác điều hành của đoàn chủ tịch sát với kịch bản đã xây dựng. Các chi bộ đều tiến hành đại hội bảo đảm 2 nội dung theo yêu cầu và chương trình khung theo hướng dẫn của cấp ủy cấp trên. Công tác chuẩn bị báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm cơ bản đạt yêu cầu đề ra. Việc bầu cử cấp ủy, bí thư, phó bí thư bảo đảm dân chủ, khách quan, đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục. Phần lớn các đồng chí trúng cử có số phiếu tập trung cao, thể hiện sự tín nhiệm của đảng viên trong chi bộ. Sau khi kết thúc đại hội, các chi bộ đều tập trung hoàn thiện hồ sơ, văn bản để báo cáo cấp trên theo yêu cầu, quy định.

Theo Bí thư Đảng ủy phường Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà) Nguyễn Văn Ngọc, để chuẩn bị tốt công tác tổ chức đại hội các chi bộ, Thường trực Đảng ủy phường chỉ đạo và làm việc trực tiếp với từng cấp ủy các chi bộ trực thuộc về nội dung, nhân sự, cơ sở vật chất, công tác tuyên truyền, trang trí, khánh tiết... Đảng ủy đã chọn 1 chi bộ KDC và 1 chi bộ trường học để tổ chức đại hội điểm. Tính đến cuối tháng 10-2022, các chi bộ trực thuộc đã tổ chức đại hội hoàn thành. Qua kết quả đại hội, việc tổ chức bầu cử cấp ủy các chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025, các chi bộ triển khai thực hiện các khâu, các bước bầu cử bảo đảm đúng quy chế bầu cử trong Đảng, thể hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ trong bầu cử.

Trưởng ban Tổ chức Quận ủy Sơn Trà Lê Trung Kiên cho biết, công tác chỉ đạo chuẩn bị nhân sự cấp ủy bảo đảm quy định, chú trọng cơ cấu vào cấp ủy những đảng viên trẻ, có trình độ, điều kiện nhằm thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cho những nhiệm kỳ tiếp theo, đồng thời cần cơ cấu tỷ lệ nữ trong cấp ủy. Do quá trình chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc nên công tác bầu cử cấp ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ được thực hiện chặt chẽ, đúng nguyên tắc, tiêu chuẩn, điều kiện, bầu cử cấp ủy chi bộ đều có số dư theo quy định. Các trường hợp bầu cử nhân sự cấp ủy quá 70 tuổi đều được Thường trực Quận ủy cho ý kiến.

Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Hòa Vang Nguyễn Văn Vân nhìn nhận, đối với phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới, các chi bộ cũng đã tập trung vào nhiệm vụ chính, trọng tâm, nhất là công tác xây dựng Đảng, trong đó chú trọng thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

TRỌNG HUY

;
;
.
.
.
.
.