Nâng cao chất lượng cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"

.

Ngày 17-3, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức hội nghị triển khai Nghị định số 93/2021/NĐ-CP ngày 27-10-2021 của Chính phủ về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố, hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo với các nội dung như: nguyên tắc tổ chức vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng nguồn đóng góp tự nguyện; công khai đóng góp tự nguyện; thời gian vận động, tiếp nhận và phân phối; công tác tiếp nhận, phân phối, sử dụng nguồn đóng góp tự nguyện của hệ thống Hội Chữ thập đỏ…

Đồng thời, triển khai Hướng dẫn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hướng dẫn kiện toàn các chức danh trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, huyện, xã; tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với chương trình “Thành phố 4 an”, thực hiện có hiệu quả đề án “Xây dựng Đà Nẵng - Thành phố môi trường” giai đoạn 2021-2030.

NGUYỄN QUANG

;
;
.
.
.
.
.