Chuyển biến tích cực từ những mô hình làm theo Bác

.

Sau gần 2 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, huyện Hòa Vang có chuyển biến tích cực từ việc học tập và làm theo Bác.

Học tập và làm theo Bác gắn với thực tiễn

Năm 2021, xã Hòa Khương là 1 trong 3 địa phương của huyện Hòa Vang đạt 19/19 tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao. Ông Nguyễn Chí Trí, Chủ tịch UBND xã cho hay, để đạt mục tiêu này, việc học tập và làm theo Bác tại địa phương luôn được chú trọng, nhất là trong công tác cán bộ. Theo đó, cán bộ, nhất là người đứng đầu cấp ủy, các cơ quan, tổ chức phải gương mẫu, trách nhiệm, nói đi đôi với làm, dám nhận nhiệm vụ khó và chịu trách nhiệm với nhiệm vụ được giao.

“Hiện nay, chính quyền xã tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp nâng cao chất lượng của 19 tiêu chí NTM, sử dụng hiệu quả nguồn vốn Trung ương, thành phố và huyện để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trong giai đoạn 2022-2025. Phấn đấu đến năm 2025, xã Hòa Khương đạt chuẩn NTM kiểu mẫu”, ông Trí nói.

Nhờ lan tỏa các phong trào, mô hình học tập và làm theo Bác hiệu quả, xã Hòa Phước thực hiện thành công xây dựng xã NTM nâng cao với nhiều tiêu chí vượt trội. Bí thư Đảng ủy xã Võ Trần Minh Long cho rằng, để sớm đạt các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao, trước hết địa phương tập trung mọi nguồn lực để đẩy mạnh phát triển cơ cấu kinh tế theo hướng thương mại - dịch vụ, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Trong năm 2022, cùng với công tác phòng, chống dịch, UBND xã Hòa Phước tạo điều kiện, khuyến khích doanh nghiệp, người dân phát triển kinh tế, phát triển đa dạng các loại hình thương mại - dịch vụ trên địa bàn xã. Bên cạnh đó, xã đẩy mạnh các mô hình phát triển kinh tế hộ gia đình hiệu quả, vận động nhân dân chuyển đổi cây trồng và vật nuôi. Qua đó, mang lại hiệu quả, năng suất cao hơn và tạo thu nhập ổn định cho người dân. Thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã tăng từ 54,93 triệu đồng/người/năm (năm 2020) lên 60,12 triệu đồng/người/năm (năm 2021).

Mặc dù là xã miền núi còn gặp nhiều khó khăn, nhưng trong xây dựng NTM nâng cao, xã Hòa Phú luôn xác định nhiệm vụ quan trọng là cần phát huy vai trò đi đầu và nòng cốt của đảng viên. Từ đó khơi dậy sức mạnh và làm cho nhân dân tin tưởng, đồng thuận tích cực tham gia xây dựng NTM. Đến nay xã đã hoàn thành 15/19 chỉ tiêu xây dựng NTM nâng cao và phấn đấu đến năm 2025 hoàn thành xây dựng NTM nâng cao…

Chung sức thực hiện các nhiệm vụ đột phá

Theo Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Hòa Vang Lê Trung Thắng, sau 2 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW, huyện có chuyển biến tích cực. Các cơ quan, đơn vị, địa phương gắn việc học tập, làm theo Bác vào thực tiễn một cách phù hợp, có hiệu quả. “So với đầu năm 2020, hiện nhiều chỉ tiêu Nghị quyết Đảng bộ huyện đề ra đã thực hiện đạt và vượt. Đặc biệt đã có 5/11 xã hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới (NTM) nâng cao, dự kiến đến cuối năm 2025 sẽ đạt 100% xã NTM nâng cao”, ông Thắng cho hay.

Theo ông Phan Văn Tôn, Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang, hiện nay huyện xác định tạo đột phá theo 3 hướng: sản xuất nông nghiệp công nghệ cao; công tác cán bộ và phát triển du lịch sinh thái gắn sản phẩm nông nghiệp để đưa Hòa Vang về đích NTM nâng cao vào năm 2025; đồng thời trở thành thị xã. Để đạt được mục tiêu này, trước hết, việc học tập, làm theo Bác tập trung hướng vào thực hiện những nhiệm vụ đột phá mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Hòa Vang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Cũng theo ông Tôn, các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao trong giai đoạn 2022-2025 là rất cao. Trong khi đó, các xã còn lại phần lớn còn nhiều khó khăn, số tiêu chí bình quân đạt thấp. Do vậy, đòi hỏi phải nỗ lực, quyết tâm, thống nhất trong nhận thức và hành động để thực hiện đạt mục tiêu, kế hoạch đề ra. Trên cơ sở kế hoạch chung của thành phố và huyện, mỗi xã cần xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình cụ thể, phù hợp thực tế của địa phương; xây dựng các mô hình làm theo Bác gắn với vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; phân công cán bộ, đảng viên phụ trách các thôn, xóm… Đồng thời, chủ động xây dựng kế hoạch huy động nguồn lực phù hợp để hoàn thành tiêu chí NTM nâng cao; tăng cường đầu tư, thúc đẩy phát triển sản xuất, gắn xây dựng NTM nâng cao với việc thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp để nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, tăng thu nhập cho người dân nông thôn.

PHƯƠNG ANH

;
;
.
.
.
.
.