Chính trị - Xã hội

Phong trào thi đua tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

19:40, 07/06/2023 (GMT+7)

ĐNO - Tại hội nghị biểu dương, khen thưởng điển hình tiên tiến năm 2022 diễn ra chiều 7-6 do UBND thành phố tổ chức, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh khẳng định, phong trào thi đua đã góp phần quan trọng tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. 

Đến dự có Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu kết luận tại buổi làm việc với Đảng ủy phường Hòa Cường Bắc. Ảnh: TRỌNG HÙNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết (thứ 4, bên trái sang) trao Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2022. Ảnh: TRỌNG HÙNG

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh nhấn mạnh, thời gian qua, các phong trào thi đua đã phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong tổ chức triển khai; làm cho thi đua thực sự trở thành ý thức tự giác, trách nhiệm và việc làm thường xuyên của mỗi cấp, mỗi ngành, cơ quan, đơn vị và cá nhân. 

Thi đua tạo động lực góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. “2023 là năm có ý nghĩa hết sức quan trọng, tạo nền tảng thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXII Đảng bộ thành phố và các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025”, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh nhấn mạnh.

Theo đó, năm 2023 thành phố sẽ tiếp tục bám sát các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, tập trung thực hiện một số phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm chủ yếu như tiếp tục triển khai các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động, các phong trào thi đua toàn quốc khác và các phong trào thi đua do Chủ tịch UBND thành phố phê duyệt, phát động.

Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục tham mưu giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động của cụm, khối thi đua; đồng thời, thực hiện kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm được UBND thành phố giao cho các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện trong năm 2023; đề xuất Chủ tịch UBND thành phố khen thưởng kịp thời các đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh chủ trì buổi họp báo. Ảnh: Đặng Nở
Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh (thứ 4, bên trái sang) trao trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 tập thể, 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phong trào thi đua từ năm 2018-2022.. Ảnh: TRỌNG HÙNG

Trong năm 2022, thành phố triển khai các giải pháp đổi mới và nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn. Trong đó, tập trung chỉ đạo phát động thi đua thực hiện các công trình, dự án trọng điểm, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội; thi đua thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm của Ban Thường vụ Thành ủy và UBND thành phố.

Bên cạnh đó, việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng Covid-19”, thành phố đã thực hiện các hoạt động thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh.

Chủ tịch UBND thành phố đã biểu dương, tặng bằng khen cho 520 tập thể, cá nhân thuộc các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, hội, đoàn thể, doanh nghiệp đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống Covid-19.

Ngoài ra, các phong trào thi đua như: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Cán bộ, công chức viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”; “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”…được các sở, ban ngành, địa phương thực hiện hiệu quả.

Đặc biệt, trong phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, thành phố đã huy động hỗ trợ giúp đỡ cho hộ nghèo ước thực hiện trong năm 2022 là 210 tỷ đồng. Qua đó, đã trợ giúp hơn 16.000 hộ nghèo, hộ cận nghèo và hơn 63.865 người nghèo, người cận nghèo hưởng lợi từ chương trình giảm nghèo năm 2022.

Các đơn vị thành viên thuộc cụm, khối thi đua đã tổ chức đăng ký, ký kết thực hiện giao ước thi đua trên cơ sở chỉ tiêu, kế hoạch nhiệm vụ của từng đơn vị, địa phương với những tiêu chí cụ thể, thiết thực, gắn thi đua, khen thưởng với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao.

Năm 2022, UBND thành phố phát động, triển khai tổ chức 74 phong trào thi đua; trong đó nổi bật là phong trào thi đua thực hiện chủ đề năm 2022 của thành phố “Năm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội”.

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, UBND thành phố tổ chức trao Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho 8 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2022; trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 tập thể, 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thi đua từ năm 2018-2022.

UBND thành phố tặng Cờ thi đua cho 8 tập thể dẫn đầu phong trào các cụm, khối thi đua thành phố năm 2022; tặng bằng khen cho 11 tập thể dẫn đầu phong trào thi đua các cụm, khối thi đua thành phố năm 2022; trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua thành phố đối với 11 cá nhân; tặng bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho 22 gương điển hình tiên tiến tiêu biểu về người tốt, việc tốt giai đoạn 2020-2023. 

TRỌNG HÙNG 

.