Chính trị - Xã hội

Sắp thành lập trung tâm khởi nghiệp sáng tạo quốc gia tại 3 thành phố lớn

13:56, 07/06/2023 (GMT+7)

ĐNO - Ngày 7-6, Quốc hội khóa XV tiếp tục phiên chất vấn và trả lời chất vấn nhóm vấn đề thứ hai về lĩnh vực dân tộc và nhóm vấn đề thứ ba thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ. Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng tham gia chất vấn tại hội trường các vấn đề liên quan đến lĩnh vực khoa học và công nghệ

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính (thứ 2, từ trái sang) trao đổi với các đại biểu bên lề phiên chất vấn. Ảnh: VŨ HƯNG
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính (thứ 2, bên trái sang), Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng (bên phải) cùng các đại biểu Quốc hội trao đổi bên lề phiên chất vấn. Ảnh: VŨ HƯNG

Đại biểu Trần Chí Cường, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, chất vấn về trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ trong việc chậm thành lập các trung tâm khởi nghiệp sáng tạo quốc gia, trong đó có thành phố Đà Nẵng theo Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27-9-2019 của Bộ Chính trị về “Một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư”. 

Trả lời câu hỏi này, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt cho biết, bộ đã xây dựng, hoàn thiện đề án thành lập trung tâm tại 3 địa phương Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng và dự kiến trong tháng 6 hoặc đầu tháng 7-2023 sẽ ban hành các quyết định thành lập.

Theo bộ trưởng, các trung tâm này được lập với mục tiêu khai thác nguồn lực địa phương dành cho đổi mới sáng tạo, hướng tới áp dụng các mô hình thử nghiệm chính sách trong các lĩnh vực mới chưa có quy định nhằm khuyến khích đổi mới, sáng tạo, làm cơ sở để đúc kết kinh nghiệm, nhân rộng hoặc điều chỉnh kịp thời các chính sách, mô hình triển khai trên phạm vi quốc gia.

Đại biểu Trần Chí Cường chất vấn Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Ảnh: VŨ HƯNG
Đại biểu Trần Chí Cường chất vấn Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Ảnh: VŨ HƯNG

Bên cạnh đó, quy định về chức năng, nhiệm vụ của Bộ Khoa học và Công nghệ đã được ban hành nên việc ban hành các quyết định thành lập trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo là có cơ sở để thực hiện, sớm đi vào vận hành theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt nhận trách nhiệm về sự chậm trễ như đại biểu Trần Chí Cường nêu; mong các đại biểu Quốc hội chia sẻ vì đây là vấn đề rất mới, chưa có tiền lệ, phải có thời gian nghiên cứu cẩn trọng, cần cân nhắc, bảo đảm đúng quy định và hiệu quả…

Dự kiến cuối tháng 6-2023, bộ sẽ làm việc với Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hà Nội và hình thành các trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, là đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ hoàn toàn.

Đại biểu Nguyễn Duy Minh chất vấn Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Ảnh: VŨ HƯNG
Đại biểu Nguyễn Duy Minh chất vấn Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Ảnh: VŨ HƯNG

Đại biểu Nguyễn Duy Minh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố, chất vấn Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về giải quyết vấn đề tương quan của các chính sách pháp luật có liên quan, khuyến khích phát triển được nhiều phát minh, sáng chế từ các công trình khoa học nghiên cứu ở trong nước. 

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt cho biết, trong thời gian qua, nhiều công nghệ mới tiên tiến đã được ứng dụng, mang lại hiệu quả trong các ngành y tế, viễn thông, giao thông. Một số ngành có sức cạnh tranh quốc tế và tham gia sâu vào chuỗi giá trị sản xuất, các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh. 

Tuy nhiên, bên cạnh thành tựu, vẫn còn vướng mắc khi cơ chế, chính sách chưa thực sự phát huy, khó tiếp cận với các doanh nghiệp, các hoạt động kết nối, dịch vụ hỗ trợ đi kèm chưa hiệu quả. Nguồn lực từ ngân sách, doanh nghiệp đầu tư cho hoạt động này còn khiêm tốn, cơ sở hạ tầng hạn chế.

Bộ trưởng cho biết, trong thời gian tới, bộ sẽ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh cơ chế, chính sách, quy định phù hợp với thực tiễn, thúc đẩy chương trình tìm kiếm, chuyển giao, làm chủ, phát triển công nghệ nước ngoài vào Việt Nam. 

N.PHÚ - VŨ HƯNG

.