Tuyên dương 121 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến học tập và làm theo gương Bác

.

ĐNO - Sáng 11-6, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố tổ chức hội nghị biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Chủ tịch LĐLĐ thành phố Nguyễn Duy Minh ( ) trao bằng khen cho các gương tiêu biểu học theo Bác. Ảnh: X.H
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Dương Đình Liễu (thứ 7, bên trái sang) và Chủ tịch LĐLĐ thành phố Nguyễn Duy Minh (thứ 8, bên trái sang) trao bằng khen cho các gương tiêu biểu học theo Bác. Ảnh: X.H

Trong 2 năm 2021 - 2022 và 5 tháng đầu năm 2023, các cấp Công đoàn thành phố đã vận động đoàn viên, người lao động xây dựng kế hoạch thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cam kết chịu trách nhiệm nêu gương, tu dưỡng, rèn luyện; thực hiện các tiêu chí, chuẩn mực đạo đức; gắn với chức năng, nhiệm vụ được giao, từ đó làm cơ sở để đánh giá phân loại đảng viên, công chức, viên chức hàng năm.

Các cấp Công đoàn thành phố đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước với mục tiêu năng suất, chất lượng, hiệu quả, an toàn vệ sinh lao động. Trong đó, trọng tâm là các phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” và phong trào “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức Công đoàn”.

Qua đó, đã có 2.417 đề tài, sáng kiến kinh nghiệm, cải tiến công tác được các cấp công nhận, đem lại hiệu quả cao và 12 cá nhân nhận bằng Lao động sáng tạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Chủ tịch LĐLĐ thành phố Nguyễn Duy Minh cho biết, đây là hoạt động nhằm động viên các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gắn với việc thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, góp phần xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Dịp này, LĐLĐ thành phố tổ chức tuyên dương, khen thưởng 39 tập thể, 82 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Cùng ngày, LĐLĐ thành phố tổ chức cho các tập thể, cá nhân được tuyên dương đến báo công dâng Bác tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh Quân khu 5.

XUÂN HẬU

;
;
.
.
.
.
.