Giám sát trách nhiệm người đứng đầu trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

.

Ngày 1-8, đoàn giám sát do Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Tăng Hoàng Hôn Thắm làm trưởng đoàn thực hiện giám sát trách nhiệm người đứng đầu UBND các cấp và đơn vị trực thuộc trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) tại Phòng Nội vụ và Phòng Quản lý đô thị quận Liên Chiểu.

Phòng Nội vụ quận cho biết, đã tham mưu UBND quận triển khai thực hiện nghiêm túc Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản của Trung ương, thành phố và Quận ủy về công tác PCTNTC. Công tác tham mưu trên các lĩnh vực về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ được thực hiện đúng quy định, công khai, bước đầu tạo chuyển biến tích cực.

Phòng Nội vụ tham mưu UBND quận thực hiện nghiêm túc chủ trương luân chuyển cán bộ cấp trưởng giữ chức vụ không quá 8 năm. Theo đó, trong năm 2022 có 13 trường hợp luân chuyển, điều động công tác đối với công chức lãnh đạo, viên chức quản lý có thời gian công tác hơn 8 năm; xử lý kỷ luật đối với 7 cá nhân (trong đó kỷ luật khiển trách 3 trường hợp, kỷ luật cảnh cáo 3 trường hợp và 1 trường hợp kỷ luật hạ bậc lương) vi phạm kỷ luật trong thực thi công vụ.

Phòng Quản lý đô thị quận nghiêm túc triển khai các giải pháp phòng, ngừa ngăn chặn tình trạng tham nhũng vặt. Lãnh đạo phòng quán triệt đến từng cán bộ, công chức và người lao động về thái độ khi tiếp xúc, giải quyết hồ sơ cho công dân, tránh các biểu hiện tiêu cực, nhũng nhiễu. Trong 6 tháng đầu năm 2023 đã giải quyết hơn 26 đơn kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân.

Phòng chủ động công khai bộ thủ tục hành chính các lĩnh vực của phòng phụ trách tại bộ phận “Một cửa” của quận; tổ chức lấy ý kiến nhân dân về sự hài lòng khi đến nộp hồ sơ; tham gia các buổi tiếp công dân định kỳ do UBND quận tổ chức. Đồng thời, thực hiện nghiêm túc công tác đấu thầu, chỉ định thầu đối với các công trình xây dựng do phòng điều hành, quản lý.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Tăng Hoàng Hôn Thắm ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong công tác PCTNTC tại Phòng Nội vụ và Phòng Quản lý đô thị quận. Đồng thời đề nghị hằng năm người đứng đầu Phòng Nội vụ và Phòng Quản lý đô thị chủ động tuyên truyền, quán triệt công tác PCTNTC; công khai các bộ thủ tục, quy trình về các lĩnh vực do các phòng phụ trách để tạo thuận lợi cho công dân khi có nhu cầu về thủ tục hành chính; rà soát, bổ sung các quy chế đối với người đứng đầu trong công tác PCTNTC.

THANH PHƯƠNG - NGUYỄN QUANG

;
;
.
.
.
.
.