UBND thành phố thông qua nhiều nội dung quan trọng

.

Ngày 1-8, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh chủ trì phiên họp thường kỳ UBND thành phố để thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh chủ trì phiên họp thường kỳ vào ngày 1-8. Ảnh: TRỌNG HÙNG
Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh chủ trì phiên họp thường kỳ vào ngày 1-8. Ảnh: TRỌNG HÙNG

Tại phiên họp, các đại biểu thảo luận, thống nhất thông qua đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc điều chỉnh giá đất để xác định giá đất tính tiền bồi thường, hỗ trợ về đất đối với dự án Cụm công nghiệp Hòa Khánh Nam (quận Liên Chiểu); phê duyệt giá đất ở khu tái định cư Hòa Hiệp 3 (giai đoạn 2) ở đường 7,5m theo mặt bằng giá đất tại Quyết định số 107/2006/QĐ-UBND của UBND thành phố; phê duyệt giá đất cụ thể đối với khối thương mại 2.VCL thuộc dự án Khu đô thị Capital Square 2 tại thời điểm tháng 1-2022; phê duyệt giá thuê đất công trình ngầm đối với dự án Khu đô thị Capital Square 2 tại thời điểm tháng 6-2022; phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để xác định giá đất tính tiền bồi thường, hỗ trợ về đất các dự án trên địa bàn huyện Hòa Vang...

Thông qua báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường liên quan đến thời điểm định giá đất của 10 lô đất đã mượn và 10 lô đất hoàn trả tại dự án Khu đô thị Phước Lý và phương án xác định giá đất đối với lô đất A2-4 và A2-5 thuộc khu B và khu C dự án Golden Hills City của Công ty CP Trung Nam…

Phiên họp thống nhất thông qua các tờ trình, báo cáo của các sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Du lịch, Nội vụ và Ngoại vụ. Theo đó, Sở Tài chính đề nghị thành phố phê duyệt đơn giá thuê mặt nước đối với 4 dự án trên địa bàn quận Sơn Trà, điều chỉnh giá đất tại khu tái định cư số 7 - vệt khai thác quỹ đất dọc tuyến đường ĐT602 (huyện Hòa Vang) theo mặt bằng Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND của UBND thành phố và đề nghị bổ sung dự toán kinh phí hoạt động năm 2023 của Nhà máy nước Hòa Liên.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng dự án đầu tư, nâng cấp, cải tạo một số hạng mục Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Khánh Sơn giai đoạn 2; đề nghị thành phố giao nhiệm vụ trồng rừng thay thế từ nguồn vốn ủy thác Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng thành phố; đề xuất phương án nộp tiền trồng rừng thay thế và giao nhiệm vụ chủ đầu tư để thực hiện trồng rừng thay thế đối với diện tích chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện dự án xây dựng đường cao tốc đoạn Hòa Liên - Túy Loan và dự án Lòng hồ đập dâng Nam Mỹ thuộc các công trình phụ trợ dự án Nhà máy nước Hòa Liên.

Sở Công Thương đề nghị thành phố ban hành quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố; thống nhất phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn Nhà nước tại Công ty CP Xuất nhập khẩu Đà Nẵng. Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị thành phố phê duyệt quy chế phối hợp trong công tác theo dõi, kiểm tra đối với các dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài hoạt động trên địa bàn thành phố...

Kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trung Chinh ghi nhận các ý kiến đề xuất và đề nghị các sở, ban, ngành sớm hoàn thiện các văn bản, nội dung liên quan được phiên họp thông qua.

TRỌNG HÙNG

;
;
.
.
.
.
.