Thúc đẩy phát triển Đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước

.

Trước những khó khăn về công tác phát triển Đảng ở doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước (DNNKVNN), cấp ủy các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị trên địa bàn thành phố thực hiện nhiều giải pháp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm đưa công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên trong DNNKVNN đạt hiệu quả.

Trao quyết định kết nạp đảng viên mới tại Chi bộ Chi nhánh Công ty CP Đầu tư tài chính và bất động sản Vincon, trực thuộc Đảng bộ quận Thanh Khê. Ảnh: T.H
Trao quyết định kết nạp đảng viên mới tại Chi bộ Chi nhánh Công ty CP Đầu tư tài chính và bất động sản Vincon, trực thuộc Đảng bộ quận Thanh Khê. Ảnh: T.H

Theo thống kê, toàn thành phố hiện có 29.074 DNNKVNN có đăng ký thuế. Tuy nhiên, trong 6 tháng đầu năm, trên địa bàn thành phố, việc thành lập mới tổ chức Đảng ở khu vực này không đạt chỉ tiêu. Các đảng bộ trực thuộc Thành ủy chỉ kết nạp mới 33 đảng viên (đạt 41,3% chỉ tiêu).

Tính đến nay, trên địa bàn thành phố có 209 tổ chức Đảng trong các DNNKVNN với 3.539 đảng viên, chiếm 5,88% tổng số đảng viên toàn thành phố. Trong 210 tổ chức Đảng có 150 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy thuộc Thành ủy và 59 chi bộ trực thuộc đảng ủy phường, xã. Ngoài ra còn có 134 chi bộ trực thuộc đảng ủy các doanh nghiệp.

Theo thống kê của Ban Tổ chức Thành ủy, trong số 12 đơn vị, địa phương (các đảng bộ trực thuộc Thành ủy), chỉ duy nhất quận Thanh Khê vượt trội, đạt 100% chỉ tiêu về phát triển đảng viên mới ở các tổ chức Đảng trong các DNNKVNN. Một số tổ chức cơ sở Đảng trong 6 tháng đầu năm chưa phát triển đảng viên trong khối này. Phó trưởng ban Tổ chức Thành ủy Nguyễn Trọng Hùng cho rằng, công tác vận động thành lập tổ chức Đảng, phát triển đảng viên trong 6 tháng qua chưa đạt hiệu quả.

Một số tổ chức Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp chưa phát huy hết vai trò của mình. Cấp ủy một số chi bộ chưa phát huy vai trò cầu nối giữa tổ chức Đảng với chủ doanh nghiệp, còn mờ nhạt trong việc hỗ trợ doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Về nguyên nhân khách quan, tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn thành phố gặp nhiều khó khăn. Nhiều doanh nghiệp phải ngừng hoạt động, giải thể, phá sản, người lao động bị mất việc…

Về nguyên nhân chủ quan, một số cấp ủy chưa tích cực, chưa dành nhiều thời gian để quan tâm chỉ đạo, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ tại địa phương, đơn vị. Công tác xây dựng và phát triển tổ chức Đảng, đoàn thể trong các DNNKVNN chủ yếu bằng biện pháp vận động, thuyết phục nên gặp nhiều khó khăn. Một số chủ doanh nghiệp thiếu quan tâm hoặc không tạo điều kiện cho tổ chức Đảng, đoàn thể hoạt động, chỉ chú trọng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Chất lượng sinh hoạt chi bộ chưa cao, hoạt động của chi bộ phụ thuộc vào hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nên bị động, khó khăn trong sinh hoạt.

Để đạt được kết quả tích cực, với 100% chỉ tiêu phát triển Đảng trong doanh nghiệp, ngay trong 6 tháng đầu năm, quận Thanh Khê đã chủ động thực hiện nhiều giải pháp thiết thực. Ngay từ đầu năm, Ban Chỉ đạo Quận ủy đã xây dựng và ban hành kế hoạch triển khai công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể trong các DNNKVNN trên địa bàn quận năm 2023. Bên cạnh đó, ban hành kế hoạch về giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới năm 2023, qua đó giao cho mỗi chi bộ, đảng bộ cơ sở trong doanh nghiệp phấn đấu đề nghị kết nạp từ 1 đảng viên trở lên trong năm, đồng thời tạo được 2 nguồn kết nạp cho năm 2024.

6 tháng đầu năm 2023, quận Cẩm Lệ đạt chỉ tiêu 33% (đứng thứ 2 khối quận, huyện) về phát triển đảng viên mới trong DNNKVNN. Để có kết quả đó, Quận ủy đã ban hành kế hoạch khảo sát, làm việc với các DNNKVNN trên địa bàn nhằm nắm bắt tình hình hoạt động, tâm tư, nguyện vọng của người lao động và chủ doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo sự đồng thuận trong công tác phát triển đảng viên, tổ chức Đảng và đoàn thể.

Theo Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hải Châu Huỳnh Văn Nhạn, nhằm triển khai có hiệu quả Kết luận số 80-KL/TW về tăng cường công tác xây dựng Đảng, các đoàn thể nhân dân trong các DNNKVNN, thành phố đẩy mạnh hơn nữa các giải pháp hỗ trợ DNNKVNN ổn định, khôi phục sản xuất kinh doanh, qua đó lấy hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp để làm cơ sở vận động thành lập tổ chức đoàn thể, kết nạp đoàn viên, tạo nguồn giới thiệu kết nạp đảng viên và làm tiền đề thuận lợi để thành lập chi bộ trong DNNKVNN.

Bên cạnh đó, việc mở các lớp tập huấn, hướng dẫn cấp ủy cơ sở, các đoàn thể quận, phường, cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng tại cơ sở về nghiệp vụ đối thoại, vận động, thuyết phục chủ doanh nghiệp thành lập các tổ chức Đảng, đoàn thể theo tinh thần Kết luận số 80-KL/TW. Trưởng ban Tổ chức Quận ủy Ngũ Hành Sơn Lê Thị Thanh Duyên cho rằng, cần phát huy vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo tuyên truyền, vận động đảng viên, đoàn viên và người lao động trong doanh nghiệp chấp hành đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Thành phố cần ban hành những chính sách, giải pháp hợp lý để hỗ trợ về vốn, thị trường và các nguồn lực cần thiết cho sự phát triển của doanh nghiệp, tăng cường hơn nữa vai trò quản lý Nhà nước đối với thành phần kinh tế ngoài khu vực Nhà nước.

Theo ông Nguyễn Trọng Hùng, cần tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, vận động thành lập tổ chức Đảng và các đoàn thể trong doanh nghiệp ở các khu công nghiệp, các DNNKVNN có nhiều lao động; tổ chức thăm hỏi, động viên doanh nghiệp, nhất là dịp kỷ niệm “Ngày Doanh nhân Việt Nam 13-10”; phân công ủy viên ban thường vụ các cấp đứng điểm, phụ trách các doanh nghiệp trên địa bàn, thường xuyên gặp gỡ, trao đổi, nắm bắt tình hình để chỉ đạo và tham mưu cấp có thẩm quyền hỗ trợ, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn đối với doanh nghiệp theo Kết luận số 366-KL/TU ngày 24-3-2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên đến năm 2025 và những năm tiếp theo.

TRỌNG HUY

;
;
.
.
.
.
.