.

Triển khai đề án thành phố ứng phó với biến đổi khí hậu

.

Ngày 18-3, UBND thành phố Đà Nẵng, Cục Phát triển đô thị (Bộ Xây dựng), Quỹ Rockefeller và Viện chuyển đổi môi trường - xã hội (ISET) tổ chức hội thảo “Giải pháp quy hoạch phát triển đô thị thích ứng với ngập lụt”.

Đây là bước đi cụ thể triển khai đề án “Thành phố ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2013-2020” theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Tại hội thảo, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phùng Tấn Viết cho biết: Đà Nẵng đã sớm triển khai các chương trình dự án về ứng phó biến đổi khí hậu, trong đó có việc lồng ghép biến đổi khí hậu trong việc lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; chủ động tham gia vào chương trình xây dựng 100 thành phố trên thế giới chống chịu với biến đổi khí hậu. Thách thức hiện nay của thành phố là tình trạng ngập lụt, ngập cục bộ ở đô thị đã gây ra nhiều thiệt hại. Qua cuộc hội thảo, thành phố Đà Nẵng sẽ có những giải pháp chiến lược dài hạn nhằm phòng ngừa, chủ động ứng phó với tình trạng ngập lụt đô thị. Đối với công tác quy hoạch đô thị có lồng ghép nội dung biến đổi khí hậu trong quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết; xây dựng các khu đô thị sinh thái, đô thị xanh; tăng cường hợp tác với các tổ chức quốc tế thực hiện nghiên cứu khoa học về phát triển đô thị ứng phó với biến đổi khí hậu.

Ông Marcus Moench, Chủ tịch ISET nhận định: Hiện nay rất ít thành phố giải quyết vấn đề chống chịu với biến đổi khí hậu có hiệu quả và luôn là thách thức. ISET tiếp tục hỗ trợ thành phố Đà Nẵng nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch. Theo đó, xây dựng giải pháp theo hướng từ giảm nhẹ thiệt hại đến việc điều chỉnh quy hoạch chung.

TRIỆU TÙNG

;
.
.
.
.
.