Đấu thầu qua mạng: Tăng cường minh bạch, cạnh tranh

.

Việc đấu thầu qua mạng mang lại hiệu quả trong cải cách thủ tục hành chính; tăng cường tính công khai, minh bạch, cạnh tranh và hiệu quả kinh tế; đồng thời nâng cao niềm tin của người dân đối với hoạt động đấu thầu mua sắm công.

Đầu tư trang thiết bị ngành y tế được thực hiện đấu thầu qua mạng mang lại hiệu quả về chất lượng và tiết kiệm vốn đầu tư từ ngân sách thành phố.
Đầu tư trang thiết bị ngành y tế được thực hiện đấu thầu qua mạng mang lại hiệu quả về chất lượng và tiết kiệm vốn đầu tư từ ngân sách thành phố.

Ngày 20-5 vừa qua, trong Kế hoạch số 3735/KH-UBND của UBND thành phố về việc thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng trong mua sắm thường xuyên trên địa bàn Đà Nẵng, thành phố đặt chỉ tiêu giai đoạn 2017-2018 lựa chọn nhà thầu qua mạng 100% số gói thầu mua sắm tài sản Nhà nước theo phương thức tập trung (tài sản thuộc danh mục mua sắm tập trung cấp thành phố) và gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế.

Thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng tối thiểu 30% số lượng các gói thầu chào hàng cạnh tranh trong năm 2017 và tối thiểu 40% trong năm 2018; 15% số lượng các gói thầu quy mô nhỏ đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế trong năm 2017 và 30% trong năm 2018. Giai đoạn 2019-2025, trên cơ sở thực tế áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng trên địa bàn Đà Nẵng, UBND thành phố sẽ ban hành lộ trình phù hợp.

Không chỉ đấu thầu qua mạng theo lộ trình, thành phố đã đặt ra kế hoạch thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng với mục tiêu mang lại hiệu quả cao hơn trong sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, cải cách thủ tục hành chính, tăng cường tính công khai, minh bạch, cạnh tranh và hiệu quả kinh tế, nâng cao niềm tin của người dân đối với hoạt động đấu thầu mua sắm công.

Ông Trần Văn Mẫn, Trưởng phòng Đấu thầu, thẩm định và giám sát đầu tư thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết, theo thống kê trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Đà Nẵng là địa phương đang dẫn đầu cả nước về tỷ lệ áp dụng đấu thầu qua mạng trong 6 tháng đầu năm 2017.

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2017, Đà Nẵng đã triển khai đấu thầu qua mạng 17 trong tổng số 71 gói thầu chào hàng cạnh tranh, đạt 24%; 16 trong tổng số 185 gói thầu đấu thầu rộng rãi, đạt 9%. Trong khi đó, theo quy định tại Thông tư 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC về lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các chủ đầu tư, bên mời thầu trực thuộc phải tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng tối thiểu 30% số lượng các gói thầu chào hàng cạnh tranh, 15% số lượng các gói thầu quy mô nhỏ đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế trong năm 2017. Kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm nêu trên cho thấy nhiều khả năng Đà Nẵng sẽ đạt và vượt mức chỉ tiêu theo lộ trình quy định tại Thông tư 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC.

Ngày 11-8-2017, Sở Tài chính (một trong những bên mời thầu trực thuộc thành phố) tổ chức mở thầu 9 gói thầu mua sắm tài sản theo phương thức tập trung qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Kết quả có ngay 26 lượt nhà thầu tham gia dự thầu các gói thầu nêu trên.

Ông Trần Văn Mẫn cho biết thêm, nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của UBND thành phố, việc lựa chọn nhà thầu qua mạng đã giúp tỷ lệ tiết kiệm trung bình đạt 8,3%, cao hơn hẳn so với tỷ lệ tiết kiệm trung bình của các hình thức đấu thầu truyền thống (chỉ khoảng 1,5%); ở một số gói thầu thực hiện đấu thầu qua mạng, tỷ lệ tiết kiệm lên tới 28%.

Cùng với việc thực hiện đấu thầu qua mạng theo đúng lộ trình được UBND thành phố phê duyệt, Sở Kế hoạch - Đầu tư sẽ chủ động rà soát để xác định những gói thầu đủ điều kiện và có thể thực hiện đấu thầu qua mạng để tham mưu cho UBND thành phố chỉ đạo các đơn vị thực hiện. “Trong quá trình thực hiện, việc tích cực triển khai lựa chọn nhà thầu qua mạng giúp tăng cường tính minh bạch, cạnh tranh và nâng cao hiệu quả trong công tác đấu thầu của thành phố”, ông Mẫn nhấn mạnh.

Ông Trần Văn Mẫn, Trưởng phòng Đấu thầu, thẩm định và giám sát đầu tư thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết, hiện Đà Nẵng là địa phương dẫn đầu cả nước về đấu thầu qua mạng, tiết kiệm được 8,3% vốn ngân sách so với 1,5% khi thực hiện hình thức đấu thầu khác.

Bài và ảnh: TRIỆU TÙNG

;
.
.
.
.
.