Lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra giao dịch thanh toán không đúng quy định

.

UBND thành phố vừa ban hành văn bản yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Đà Nẵng phối hợp với các sở, ngành liên quan tăng cường kiểm tra việc giao dịch thanh toán hàng hóa dịch vụ không đúng quy định.

Cụ thể, đề nghị Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Đà Nẵng chủ trì, phối hợp Công an thành phố, Sở Tài chính, Sở Công thương, Sở Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Cục Thuế thành phố, UBND các quận, huyện tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động cung cấp dịch vụ, du lịch, hệ thống cửa hàng và việc giao dịch thanh toán hàng hóa, dịch vụ không đúng quy định pháp luật, kịp thời xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật.

UBND thành phố cũng thống nhất đề xuất của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Đà Nẵng về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra việc giao dịch thanh toán hàng hóa, dịch vụ không đúng quy định pháp luật; đề nghị Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Đà Nẵng chủ trì, phối hợp Công an thành phố, Sở Tài chính, Sở Công Thương, Sở Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Cục Thuế thành phố, UBND các quận, huyện tham mưu, đề xuất UBND thành phố thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra, xử lý chấn chỉnh sai phạm trong thanh toán mua bán hàng hóa, dịch vụ không đúng quy định, báo cáo đề xuất UBND thành phố trước ngày 8-6-2018.

B.T
 

;
.
.
.
.
.
.