Xây dựng quy trình kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính về trật tự xây dựng

.

Văn phòng Thành ủy vừa có Báo cáo số 207-BC/VPTU ngày 14-1-2019 về đánh giá tình hình 1 năm thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TU về tăng cường công tác lãnh đạo, quản lý trật tự xây dựng, an toàn lao động.

Năm 2018, các quận, huyện tiến hành 8.783 lượt kiểm tra, phát hiện 360 công trình xây dựng có sai phạm, xử phạt hành chính 4,99 tỷ đồng, buộc tháo dỡ và cưỡng chế tháo dỡ 116 công trình; trong đó có 56 trường hợp công trình xây dựng không phép, 121 công trình xây dựng sai phép.

Riêng Sở Xây dựng thực hiện 650 lượt kiểm tra, phát hiện 103 công trình vi phạm, xử phạt hành chính 3,24 tỷ đồng. Lực lượng chức năng thực hiện kiểm tra 50 công trình xây dựng, đã phát hiện 35 công trình có sai phạm về an toàn lao động. Hoạt động thi công đã để xảy ra 13 vụ tai nạn, làm chết 14 người.

Những kết quả đạt được trong năm 2018 về lĩnh vực trật tự xây dựng là do có sự luân chuyển, điều động cán bộ phụ trách lĩnh vực; công tác kiểm tra thực hiện kịp thời, xử lý nghiêm các vi phạm hành chính theo phân cấp. Công tác tuyên tuyền, phổ biến và định hướng dư luận về quản lý trật tự xây dựng, an toàn lao động được thực hiện tốt nên chủ đầu tư, nhà thầu, chủ công trình xây dựng nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự xây dựng.

Hoạt động quản lý Nhà nước trong lĩnh vực xây dựng được quan tâm khi kiện toàn tổ chức bộ máy có trình độ chuyên môn trong lĩnh vực xây dựng, quản lý đô thị như việc bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND các quận Hải Châu, Liên Chiểu, Sơn Trà.

Lực lượng tham gia trực tiếp cũng được kiện toàn với việc tuyển dụng 112/140 viên chức kiểm tra quy tắc đô thị cấp quận, huyện bảo đảm tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Tuy nhiên, tồn tại trong công tác quản lý trật tự đô thị, an toàn lao động được chỉ ra là phát hiện công trình vi phạm còn ít, phát hiện chậm khi công trình sai phạm đã thi công hoàn thành và thậm chí đã đưa vào sử dụng. Việc xử lý vi phạm hành chính kéo dài, chậm báo cáo đúng thời hạn đến cấp thẩm quyền xử lý.

Thời gian đến, UBND thành phố chỉ đạo các quận, huyện xây dựng quy chế phối hợp đến các phường, xã; tập trung kiểm tra các công trình xây dựng ở địa bàn có tốc độ đầu tư xây dựng tăng mạnh như các quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn và Hải Châu; trọng tâm là xây dựng quy trình kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự xây dựng, an toàn lao động một cách đồng bộ, bảo đảm các quy định yêu cầu về tính pháp lý trong xử lý vi phạm hành chính.

TRIỆU TÙNG

;
;
.
.
.
.
.