643 tỷ đồng nâng cấp, cải tạo đường ĐT 601

.

UBND thành phố vừa phê duyệt đầu tư nâng cấp, cải tạo đường ĐT 601 với tổng vốn trên 643 tỷ đồng. Đây là dự án công trình động lực của thành phố năm 2019 do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông là chủ đầu tư và điều hành dự án. Nguồn vốn đầu tư từ ngân sách thành phố và nguồn vốn của dự án đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn - Túy Loan.

Tuyến đường ĐT 601 được nâng cấp, cải tạo có điểm đầu giao nhau với đường ĐT 602, điểm cuối giáp địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế dài 35,681km qua các xã Hòa Liên, Hòa Bắc (huyện Hòa Vang). Tuyến đường được thiết kế có tải trọng tuyến 100kN, công trình LH93; kết cấu mặt đường cấp cao A1. Thời gian thi công và hoàn thành dự án từ năm 2019-2022.

Việc đầu tư nâng cấp, cải tạo đường ĐT 601 với mục đích cải thiện điều kiện giao thông tại các xã Hòa Liên và Hòa Bắc (huyện Hòa Vang); hoàn chỉnh và kết nối hệ thống giao thông theo quy hoạch; phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và an ninh - quốc phòng;công tác cứu hộ, cứu nạn trong mùa mưa lũ.

TRIỆU TÙNG

;
;
.
.
.
.
.