9 tháng, vốn đăng ký của doanh nghiệp mới thành lập tăng 22,8%

.

* CPI bình quân 9 tháng tăng 2,48% so với cùng kỳ năm 2018

Ngày 30-9, Cục Thống kê thông báo các chỉ tiêu phát triển kinh tế thành phố qua 9 tháng đầu năm 2019. Theo đó, chỉ số sản xuất công nghiệp đạt 104,10%;  vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách cấp thành phố đạt 2.848 tỷ đồng, riêng vốn cân đối ngân sách địa phương đạt 2.280 tỷ đồng; hoạt động xuất khẩu hàng hóa tăng 3,18% tương ứng giá trị 1.251 triệu USD, nhập khẩu giảm 2,72% với giá trị 965 triệu USD; có 3.988 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 10,5% với vốn đăng ký 20.367 tỷ đồng, tăng 22,8%.

Một số lĩnh vực kinh tế, ngành đều có sự tăng trưởng như vốn đầu tư xây dựng cơ bản đạt gần 20.000 tỷ đồng, tăng 1,29% so với cùng kỳ, riêng chi đầu tư cho hoạt động xây lắp gần 17.000 tỷ đồng, tăng 5,7%. Hoạt động thương mại có doanh thu bán lẻ đạt gần 15.000 tỷ đồng, tăng 13,9%. Doanh thu hoạt động du lịch đạt trên 17.000 tỷ đồng, tăng 9,22% với tổng lượng khách du lịch đạt trên 1,4 triệu du khách, tăng 31,7%.

Các công trình dự án trọng điểm có bước chuyển biến về tiến độ thi công. Tính  đến  cuối  tháng  9-2019, Dự án Phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng thực hiện  3.750,6  tỷ  đồng, đạt 49,28% tổng mức đầu tư, riêng 9 tháng đầu năm 2019 ước thực hiện 502,465 tỷ đồng đạt 51,43% kế hoạch năm. Dự án Khu Công nghệ cao tính từ khi khởi công đến cuối tháng 9-2019, dự án thực hiện được 2.429,5 tỷ đồng đạt 27,48% trên tổng mức dự kiến đầu tư, riêng trong 9 tháng năm 2019 ước thực hiện 240,9 tỷ đồng. (NAM PHƯƠNG)

* Trong khi đó, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trên địa bàn thành phố tháng 9 tăng 0,22% so với tháng trước; tăng 2,44% so với cùng kỳ năm 2018 và tăng 2,53% so với tháng 12- 2018. CPI bình quân 9 tháng năm 2019 tăng 2,48% so với cùng kỳ năm trước.

So với tháng trước, trong số 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ chính, có 4 nhóm hàng có CPI tăng. Cụ thể: nhóm giáo dục tăng 4,06% trong khi tháng trước chỉ tăng 0,13%; nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,19% cao hơn mức tăng 0,03% của tháng trước; nhóm văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,02% trong khi tháng trước, nhóm này giảm 0,03%; nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 0,01%, thấp hơn mức tăng 0,12% của tháng trước.

Có 2 nhóm hàng hóa, dịch vụ giảm, cụ thể: nhóm giao thông tiếp tục giảm 1,2% (giảm trong 4 tháng liền); nhóm may mặc, mũ nón và giày dép giảm 0,03%. 5 nhóm có CPI bình ổn so với tháng trước, gồm: đồ uống và thuốc lá, thiết bị và đồ dùng gia đình, thuốc và dịch vụ y tế, bưu chính viễn thông, hàng hóa và dịch vụ khác.

Những nhóm hàng tăng cao so với mức tăng 2,48% của CPI bình quân 9 tháng là nhóm giáo dục tăng 6,71%; nhóm nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 5,14%; nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 3,16%; nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 3,04%. (MAI QUẾ)
 

;
;
.
.
.
.
.