Ban hành bộ tiêu chí lựa chọn công nghệ nhà máy xử lý rác

.

UBND thành phố vừa ban hành Quyết định số 4365/QĐ-UBND ngày 27-9-2019 phê duyệt bộ tiêu chí công nghệ, môi trường, kinh tế, xã hội để đầu tư dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt có công suất 1.000 tấn/ngày tại Khu liên hợp xử lý chất thải rắn (phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu), nhằm lựa chọn nhà đầu tư có hồ sơ đề xuất dự án có tính khả thi và hiệu quả cao nhất để triển khai đầu tư dự án, bảo đảm các tiêu chuẩn, quy chuẩn về môi trường, xây dựng, công nghệ.

Theo đó, về công nghệ xử lý, phải phù hợp với đặc điểm, tính chất, thành phần chất thải rắn sinh hoạt tại thành phố (bao gồm chất thải rắn sinh hoạt đã phân loại hoặc chưa qua phân loại); dây chuyền công nghệ, máy móc, thiết bị bảo đảm mới 100%; ưu tiên các công nghệ có nguồn gốc, xuất xứ ở các nước phát triển (G7, EU) thuộc danh mục công nghệ khuyến khích chuyển giao của Việt Nam hoặc công nghệ phải được tổ chức, đơn vị có chức năng chứng nhận; dây chuyền công nghệ, thiết bị tự động và hạn chế tối đa sử dụng lao động thủ công...

Đặc biệt, tỷ lệ chất thải đem chôn lấp không quá 5% tổng khối lượng chất thải rắn sinh hoạt đưa đến nhà máy và có phương án công nghệ xử lý các loại chất thải thứ cấp phát sinh, sản xuất sản phẩm đầu ra bảo đảm các quy định hiện hành, hạn chế chôn lấp; tuần hoàn tái sử dụng toàn bộ nước thải sau thu gom, xử lý…

Dự án đầu tư có giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt không quá 25 USD/tấn rác, đã bao gồm thuế VAT và chi phí xử lý các chất thải thứ cấp phát sinh. Ngoài ra, nhà đầu tư phải có kinh nghiệm đầu tư xây dựng, khai thác vận hành các dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt công suất trên 500 tấn/ngày tại Việt Nam hoặc các nước trên thế giới; thời gian xây dựng dự án (kể từ khi nhà đầu tư ký kết hợp đồng dự án với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho đến khi dự án đi vào hoạt động chính thức) là không quá 2 năm.

NAM TRÂN

;
;
.
.
Liên kết hữu ích
.
.
.