Đà Nẵng được Chính phủ trao quyền điều chỉnh vận hành thủy điện khi bị nhiễm mặn nặng

.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng vừa ký Quyết định số 1865/QĐ-TTg ngày 23-12-2019 ban hành quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành, thay thế Quyết định số 1537/QĐ-TTg ngày 7-9-2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Thủy điện Đăk Mi 4 được quy định xả nước “lệch pha” về sông Vu Gia với lưu lượng tối đa trong 12 giờ khi mực nước tại Trạm thủy văn Ái Nghĩa dưới 2,67m. Ảnh: H.HIỆP
Thủy điện Đăk Mi 4 được quy định xả nước “lệch pha” về sông Vu Gia với lưu lượng tối đa trong 12 giờ khi mực nước tại Trạm thủy văn Ái Nghĩa dưới 2,67m. Ảnh: H.HIỆP

Theo đó, quy trình vận hành mới được ban hành có nhiều điểm tiến bộ và phù hợp với thực tế vận hành và tình hình nguồn nước, thủy văn, thời tiết, khí hậu của các hồ chứa, các sông trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn cũng như tình hình nhiễm mặn tại cửa thu nước thô vào Nhà máy nước Cầu Đỏ và tình hình khai thác nước thô tại Trạm bơm phòng mặn An Trạch.

Đặc biệt, trong trường hợp sông Cầu Đỏ bị nhiễm mặn nặng liên tục và xảy ra thiếu nước sinh hoạt do nhiễm mặn thì Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng được trao quyền xem xét, quyết định điều chỉnh vận hành các hồ thủy điện trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn để đẩy mặn, bảo đảm cấp nước sinh hoạt cho thành phố.  

Từ ngày 1-9 đến 15-12 hằng năm (mùa lũ), trong điều kiện bình thường và vận hành tích nước cuối mùa lũ, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng xem xét, quyết định điều chỉnh chế độ vận hành xả nước (lưu lượng, thời gian xả) của các hồ thủy điện A Vương, Sông Bung 4, Đăk Mi 4, Sông Bung 4A, Sông Bung 5, Sông Bung 6, Sông Côn 2 và chế độ vận hành cửa van của đập dâng An Trạch về hạ lưu để giảm mặn.

Việc điều chỉnh chế độ vận hành xả nước của các hồ thủy điện nói trên phải bảo đảm phù hợp với năng lực, hiện trạng nguồn nước các hồ chứa, cân đối nguồn nước đến hết mùa cạn và được thực hiện cho đến khi độ mặn của nước sông Vu Gia tại cửa thu nước thô vào Nhà máy nước Cầu Đỏ thấp hơn 700mg/l trong 12 giờ liên tục.

Từ ngày 16-12 đến ngày 31-8 hằng năm (mùa cạn), khi độ mặn nước sông Vu Gia tại cửa thu nước thô vào Nhà máy nước Cầu Đỏ lớn hơn 1.000mg/l trong 24 giờ liên tục, mà việc khai thác nước từ Trạm bơm phòng mặn An Trạch không đủ cung cấp nước cho Nhà máy nước Cầu Đỏ, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng xem xét, quyết định điều chỉnh chế độ vận hành xả nước của các hồ thủy điện như trên.

Quy trình cũng quy định, trong mùa lũ, đối với đập An Trạch, trường hợp nước thô tại Nhà máy nước Cầu Đỏ bị nhiễm mặn, không thể khai thác mà việc khai thác nước từ Trạm bơm phòng mặn An Trạch không đủ cung cấp nước cho Nhà máy nước Cầu Đỏ thì có thể xem xét điều chỉnh chế độ vận hành theo yêu cầu của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng.

Ngoài ra, thời gian xả nước hằng ngày của hồ thủy điện Đak Mi 4 đã “lệch pha” so với 2 hồ A Vương và Sông Bung 4, để bảo đảm cho mực nước sông Vu Gia không bị biến động quá lớn.

Đồng thời, cao trình mực nước thấp nhất tại Trạm thủy văn Ái Nghĩa được sử dụng làm căn cứ để xả nước từ hồ thủy điện Đak Mi 4 về sông Vu Gia cũng được nâng lên mức 2,67m và lưu lượng xả về sông Vu Gia cũng được nâng lên tối đa 25m3/s trong 12 giờ khi mực nước tại Trạm thủy văn Ái Nghĩa dưới mức 2,67m.

Cùng với đó, lưu lượng nước xả về sông Vu Gia của các hồ thủy điện A Vương, Sông Bung 4… cũng được quy định cụ thể theo từng giai đoạn sử dụng nước và tình hình thời tiết, khí hậu của hạ du. Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn mới được ban hành còn nhiều điểm tiến bộ khác về điều tiết lũ, điều tiết nước cho hạ du trong mùa cạn phù hợp với tình hình theo thời gian thực.

HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.