Năm 2019, dư nợ cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa ước đạt 49.000 tỷ đồng

.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng vừa cho biết, ước đến cuối tháng 12-2019, dư nợ cho vay của 5 lĩnh vực ưu tiên tại địa phương gồm: cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa đạt 49.000 tỷ đồng, chiếm 27,92%; lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn đạt 8.500 tỷ đồng, chiếm 4,84%; lĩnh vực xuất khẩu đạt 2.500 tỷ đồng, chiếm 1,42%; lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ đạt 1.000 tỷ đồng, chiếm 0,57%; cho vay doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao đạt 13 tỷ đồng, chiếm 0,01% trên tổng dư nợ.

Tính đến cuối quý 3-2019, các tổ chức tín dụng trên địa bàn đã cho vay khoảng 3.614 tỷ đồng trong chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp cho hơn 1.150 lượt doanh nghiệp. Ngoài ra, các tổ chức tín dụng tiếp tục tài trợ, cam kết đầu tư tín dụng cho 8 dự án của 8 doanh nghiệp trên địa bàn là Công ty CP Địa ốc Foodinco, Công ty CP Tập đoàn Chăm Chăm, Công ty CP Kỹ thuật Xây dựng Dinco, Công ty CP Đầu tư Đà Nẵng - Miền Trung và các đơn vị thành viên, Công ty CP PPC An Thịnh Đà Nẵng, Công ty CP Dược phẩm thiết bị y tế Đà Nẵng (Dapharco), Công ty CP Đầu tư Đèo Cả, Công ty CP Du lịch Hoàng Cường.  

                MINH LÊ

;
;
.
.
.
.
.