Hủy bỏ quy định quản lý, sử dụng đất rẻo

.

Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ vừa ký Quyết định số 5676/QĐ-UBND về việc thu hồi, hủy bỏ Quyết định số 3862/QĐ-UBND ngày 14-7-2017 về quy định quản lý, sử dụng đất rẻo trên địa bàn thành phố.

Theo đó, Quyết định số 5676/QĐ-UBND nêu rõ: Đối với các trường hợp đã được UBND thành phố phê duyệt phương án sử dụng đất rẻo thì đề nghị UBND các quận, huyện tiếp tục triển khai thực hiện. Chiều 18-12, Trưởng ban Pháp chế HĐND thành phố Phan Thanh Long cho biết, việc hủy bỏ Quyết định số 3862/QĐ-UBND sau khi có sự giám sát của HĐND thành phố nhằm đưa công tác quản lý đất rẻo thực hiện theo đúng Luật Đất đai và các nghị định hướng dẫn thực hiện của Chính phủ.

Theo kiến nghị của HĐND thành phố, UBND thành phố sẽ tiếp tục rà soát để ban hành văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quản lý đất rẻo phù hợp với quy định pháp luật hiện hành đồng thời phù hợp với thực tiễn quản lý đất rẻo trên địa bàn thành phố.

S.TRUNG

;
;
.
.
.
.
.