Tập trung giải pháp thu ngân sách năm 2020

.

Dự toán thu ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2020 của thành phố là 30.900 tỷ đồng, bằng 109,8% so với ước thực hiện năm 2019 (28.170 tỷ đồng) và bằng số dự kiến Trung ương giao. Để bảo đảm thực hiện dự toán, thành phố đã đặt ra nhiều giải pháp để thực hiện đạt hiệu quả trong năm 2020.

Sản xuất công thương nghiệp đóng góp lớn vào nguồn thu của thành phố. Trong ảnh: Hoạt động sản xuất tại Công ty CP Cơ khí Hà Giang Phước Tường.  Ảnh: MAI QUẾ
Sản xuất công thương nghiệp đóng góp lớn vào nguồn thu của thành phố. Trong ảnh: Hoạt động sản xuất tại Công ty CP Cơ khí Hà Giang Phước Tường.

Theo Sở Tài chính thành phố, năm 2020, trong dự toán thu ngân sách 30.900 tỷ đồng, dự kiến thu nội địa là 26.835 tỷ đồng, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu là 4.100 tỷ đồng. Dự toán thu ngân sách địa phương được xây dựng trên cơ sở bám sát các văn bản hướng dẫn của ngành Thuế, Hải quan, sát thực tế phát sinh và tổng hợp đầy đủ các khoản thu mới theo đúng chính sách hiện hành; đồng thời dựa trên cơ sở đánh giá sát khả năng thực hiện thu NSNN năm 2019, dự báo tình hình đầu tư, phát triển sản xuất-kinh doanh và hoạt động thương mại, xuất nhập khẩu; tổng hợp đầy đủ các khoản thu phí, lệ phí theo danh mục quy định tại Luật Phí và lệ phí.

Theo Cục trưởng Cục Thuế thành phố Nguyễn Đình Ân, năm 2019, ngành thuế đã giao chỉ tiêu thu nợ cho từng đơn vị, xây dựng kế hoạch thu tiền thu nợ thuế nợ đối với từng người nợ thuế, từng công chức được giao nhiệm vụ quản lý thuế; qua đó giảm được hơn 1.000 tỷ đồng tiền nợ thuế.

Trong năm 2020, ngành thuế tiếp tục phối hợp cùng với các địa phương, sở, ngành để tập trung thúc đẩy sản xuất, hỗ trợ doanh nghiệp, người kinh doanh phát triển; đẩy mạnh hơn nữa công tác chống thất thu và kiểm soát nợ thuế; tuyên truyền về lợi ích của việc sử dụng hóa đơn điện tử cho doanh nghiệp, mang lại lợi ích cho cả cơ quan thuế và người nộp thuế.

Đối với số thu từ hoạt động xuất nhập khẩu, theo Cục Hải quan Đà Nẵng, sự sụt giảm của các mặt hàng trọng điểm, cùng với tác động của chính sách đã ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả thu ngân sách của đơn vị. Mức thu dự kiến đến cuối năm 2019 là hơn 3.750 tỷ đồng, đạt 96% dự toán.

Tình hình thu ngân sách không đạt dự toán đã đặt ra nhiều khó khăn cho ngành hải quan khi dự kiến số thu ngân sách năm 2020 tiếp tục tăng lên thêm 200 tỷ đồng. Nguyên nhân giảm thu do trong các năm trước đây, nguồn thu của ngành hải quan chủ yếu từ mặt hàng xăng dầu nhập khẩu.

Tuy nhiên, trong năm nay, mặt hàng này không nhập khẩu qua cửa khẩu cảng Đà Nẵng nên ảnh hưởng lớn đến số thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu. Đặc biệt, theo quy định tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 38/2015/TT-BTC, đối với mặt hàng là máy móc, thiết bị, không thực hiện kiểm tra thực tế hàng hóa theo đề nghị của Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan.

Vì vậy, một số doanh nghiệp xuất nhập khẩu có số thu lớn, lâu nay vẫn mở tờ khai hải quan tại Cục Hải quan Đà Nẵng cho các dự án đầu tư tại tỉnh, thành phố sẽ phải chuyển sang mở tờ khai tại cơ quan hải quan nơi đầu tư dự án, làm giảm số thu của ngành hải quan thành phố.

Hoạt động công thương nghiệp đóng góp lớn vào ngân sách thành phố.  Trong ảnh: Sản xuất tại Công ty CP Gạch men Cosevco.
Hoạt động công thương nghiệp đóng góp lớn vào ngân sách thành phố. Trong ảnh: Sản xuất tại Công ty CP Gạch men Cosevco.

Đánh giá về tình hình thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu của năm 2019, Cục trưởng Cục Hải quan thành phố Quách Đăng Hòa cho biết, mặc dù công tác quản lý thuế và thu ngân sách luôn được đánh giá là nhiệm vụ trọng tâm, được lãnh đạo Cục Hải Quan quyết liệt triển khai đến các đơn vị, tuy nhiên, doanh nghiệp trên địa bàn có số thu truyền thống, các mặt hàng xuất nhập khẩu từ trước đến nay tại địa bàn không nhiều, không có đột biến tăng.

Bên cạnh đó là nhiều chính sách thay đổi, và nhiều dòng hàng giảm thuế nhập khẩu sâu về 0% theo lộ trình cắt giảm thuế quan khi tham gia các hiệp định thương mại tự do sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình thu NSNN của đơn vị trong các năm tiếp theo.

Theo ông Hòa, trong năm 2020, để nâng cao hiệu quả thu ngân sách, Tổng cục Hải quan đang đẩy mạnh chương trình doanh nghiệp nhờ thu thuế, nhằm tạo thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu, giúp thông quan nhanh hàng hóa...

Ngoài ra, cơ quan hải quan cũng tiếp tục tăng cường mối quan hệ đối tác giữa hải quan và doanh nghiệp, tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hải quan. Đồng thời, ngành Hải quan tiếp tục triển khai các giải pháp về chống gian lận xuất xứ, góp phần bảo đảm môi trường sản xuất kinh doanh lành mạnh, tạo công bằng cho các đối tượng nộp thuế, qua đó thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, thúc đẩy kim ngạch xuất, nhập khẩu, đầu tư, tăng thu ngân sách.

Giám đốc Sở Tài chính thành phố Nguyễn Văn Phụng cho biết, từ công tác thu NSNN năm 2019 sẽ xác định những giải pháp để quản lý số thu năm 2020. Cụ thể, tiếp tục thực hiện chủ trương cơ cấu lại NSNN theo hướng tăng dần tỷ trọng thu nội địa.

Hằng quý, Sở Tài chính tiếp tục tiến hành công khai thu, chi ngân sách để kịp thời đánh giá, chỉ đạo hoạt động thu NSNN theo kịch bản đã đề ra; yêu cầu ngành thuế phải rà soát các nguồn thu, xác định rõ các nguồn thu chưa đạt, những lĩnh vực còn hạn chế trong công tác quản lý thu như trong lĩnh vực dịch vụ, nhà hàng, khách sạn, thu ngoài quốc doanh, kinh doanh vận tải... để xây dựng kế hoạch hành động, giải pháp thu, chi ngân sách cụ thể, phù hợp, tập trung triển khai ngay từ những tháng đầu năm, tiếp tục tập trung triển khai quyết liệt Đề án Chống thất thu thuế đối với một số lĩnh vực, ngành nghề có rủi ro cao về thuế trên địa bàn thành phố. Các cơ quan tài chính của thành phố tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát triển các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, bảo đảm cạnh tranh bình đẳng, thúc đẩy tăng trưởng để tạo nguồn thu ổn định, vững chắc; tổ chức thực hiện tốt các luật thuế và nhiệm vụ thu NSNN trên cơ sở bảo đảm thu đúng, thu đủ.

Năm 2019, ngành thuế ước đạt hoàn thành số thu được giao là 20.818 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 100,1% (không kể tiền sử dụng đất và thu từ xổ số kiến thiết). Dự kiến đến cuối năm 2019, có 11/17 khoản thu hoàn thành dự toán giao. Trong đó, có những khoản thu đạt cao như thu ngân sách Nhà nước Trung ương ước đạt 117,9% dự toán và bằng 162,6% so với cùng kỳ 2018; thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đạt hơn 100% dự toán và bằng 161% so với cùng kỳ 2018.

Dự kiến, tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn giai đoạn 2020-2022 bình quân tăng 7,8%/năm (mục tiêu giai đoạn 2016-2020 tăng 8-9%/năm); dự kiến tổng thu NSNN trên địa bàn giai đoạn 2020-2022 là 104.731 tỷ đồng, trong đó tỷ trọng thu nội địa là khoảng 86-89%. Theo đó, tốc độ tăng thu NSNN trên địa bàn thành phố giai đoạn 2020-2022 bình quân đạt 11,5%/năm, tốc độ tăng thu NSNN trên địa bàn thành phố giai đoạn 2016-2020 bình quân đạt 15,5%/năm” (trích kế hoạch tài chính - NSNN 3 năm 2020-2022).

Nguồn: Sở Tài chính

 Bài và ảnh: MAI QUẾ

;
;
.
.
Liên kết hữu ích
.
.
.