Đề xuất cơ chế thu phí trạm La Sơn - Túy Loan

.

Văn phòng Chính phủ vừa có Công văn số 813/VPCP-CN  ngày 5-2-2020, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ về cơ chế thu phí trạm La Sơn - Túy Loan để hoàn vốn cho Dự án hầm đường bộ Đèo Cả.

Đồng thời giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư rà soát lại hợp đồng dự án đã ký, làm rõ hình thức đầu tư, tổng mức đầu tư và phương án tài chính (trong đó xác định cụ thể các khoản hỗ trợ của Nhà nước và cơ sở pháp lý). Trường hợp có sự thay đổi các điều khoản hỗ trợ trong hợp đồng dẫn đến dự án thiếu hụt về tài chính, Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư, bảo đảm hài hòa lợi ích Nhà nước, nhà đầu tư và người dân; báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Đối với các dự án sụt giảm doanh thu so với phương án tài chính ban đầu tại các dự án BOT do Bộ Giao thông vận tải là cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, Phó Thủ tướng giao Bộ Giao thông vận tải rà soát lại phương án tài chính sau khi thực hiện nghiệm thu phí theo hình thức điện tử tự động không dừng, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

TRIỆU TÙNG

;
;
.
.
.
.
.