Thành lập Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông Đà Nẵng

UBND thành phố Đà Nẵng vừa quyết định thành lập Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông Đà Nẵng trên cơ sở tổ chức lại Ban Quản lý dự án xây dựng và bảo trì hạ tầng giao thông, trực thuộc Sở Giao thông vận tải.

Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông Đà Nẵng là đơn vị sự nghiệp công lập hỗ trợ nhiệm vụ quản lý Nhà nước của Sở Giao thông vận tải.

Trung tâm có chức năng giúp Sở Giao thông vận tải quản lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, đường thủy nội địa trên địa bàn thành phố; quản lý vốn và các dự án đầu tư xây dựng thuộc các nguồn vốn được bố trí cho công tác quản lý, bảo trì, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, đường thủy nội địa do Sở Giao thông vận tải làm chủ đầu tư; hỗ trợ thực hiện các dịch vụ hành chính công liên quan đến công tác quản lý, bảo trì, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, đường thủy nội địa. Trung tâm có 1 giám đốc, 2 phó giám đốc và 5 phòng chuyên môn, nghiệp vụ, dự kiến có hơn 60 người làm việc.

HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.