Ban hành danh mục khuyến khích đầu tư xã hội hóa

.

UBND thành phố vừa phê duyệt danh mục lĩnh vực, địa bàn ưu đãi và chính sách khuyến khích xã hội hóa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2020.

Theo đó, thành phố đã ban hành danh mục các địa bàn xã, phường, quận huyện và các loại hình, lĩnh vực xã hội hóa được khuyến khích đầu tư, qua đó đẩy mạnh thu hút đầu tư và hình thành các cơ sở xã hội hóa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Các chính sách khuyến khích ưu đãi xã hội hóa được áp dụng tại quyết định bao gồm chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp, chính sách ưu đãi về lệ phí trước bạ, chính sách ưu đãi về thuế giá trị gia tăng, chính sách ưu đãi thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và chính sách ưu đãi về tín dụng đầu tư hoặc hỗ trợ sau đầu tư theo quy định về tín dụng đầu tư của Trung ương và thành phố.

Danh mục lĩnh vực, địa bàn ưu tiên đầu tư xã hội hóa cụ thể tại quận Hải Châu và Thanh Khê được xác định ưu đãi đầu tư trên toàn địa bàn với các lĩnh vực giám định tư pháp, môi trường (thu gom, xử lý rác thải), y tế (xét nghiệm, kiểm nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm); quận Liên Chiểu ưu đãi đầu tư xã hội hóa về lĩnh vực giáo dục-đào tạo và môi trường; quận Cẩm Lệ ưu đãi đầu tư vào lĩnh lực giáo dục, môi trường, y tế (chăm sóc người cao tuổi); quận Sơn Trà ưu đãi thu hút đầu tư xã hội hóa vào lĩnh vực giáo dục với tất cả các loại hình đào tạo; quận Ngũ Hành Sơn có các lĩnh vực môi trường, giáo dục, văn hóa và thể thao (khu văn hóa thể thao đa năng, sân thể thao, nhà thể thao đa năng). Đối với huyện Hòa Vang ưu đãi thu hút vào các lĩnh vực môi trường, giáo dục, văn hóa và thể thao, dạy nghề.

Để được áp dụng các chính sách ưu đãi theo quyết định này, các cơ sở thực hiện xã hội hóa phải đăng ký với cơ quan Thuế khi hoạt động và đáp ứng các tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hóa được quy định tại các Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10-10-2008, Quyết định số 693/QĐ-TTg ngày 6-5-2013, Quyết định số 1470/QĐ-TTg ngày 27-2- 2016 của Thủ tướng Chính phủ.

TRIỆU TÙNG

;
;
.
.
.
.
.