Bảng giá đất mới tích hợp chính sách tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân

.

ĐNO - Chiều 14-3, Sở Tài nguyên và Môi trường (cơ quan tham mưu, chịu trách nhiệm xây dựng bảng giá đất mới) thông tin, bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2020-2024 do HĐND thành phố thông qua vào ngày 13-3 có sự tích hợp một số chính sách nhằm tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân trong tình hình khó khăn hiện nay.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường, với các chính sách của bảng giá đất mới, chủ đầu tư dự án ven biển có thể giảm nộp tiền thuê đất 20% so với bảng giá đất cũ. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Theo Sở Tài nguyên và Môi trường, với các chính sách của bảng giá đất mới, chủ đầu tư dự án ven biển có thể giảm nộp tiền thuê đất 20% so với bảng giá đất cũ. Ảnh: HOÀNG HIỆP

Theo đó, giá đất thương mại dịch vụ (TMDV) được xác định bằng 80% giá đất ở cùng vị trí và giá đất sản xuất kinh doanh (SXKD) được xác định bằng 60% giá đất ở cùng vị trí (theo quy định trước đây là Quyết định số 06/2019/QĐ-UBND ngày 31-1-2019 của UBND thành phố Đà Nẵng (gọi tắt là Quyết định 06), tỷ lệ này là 85% và 65%).

Cạnh đó, bổ sung quy định cách xác định hệ số vị trí đối với đất TMDV và đất SXKD theo chiều sâu thửa đất, cụ thể: vị trí 1 được tính từ ranh giới thửa đất vào hết mét thứ 50, nhân hệ số k là 1,0; vị trí 2 được tính từ mét thứ 51 đến hết mét thứ 100, nhân hệ số k là 0,9; vị trí 3 được tính từ mét thứ 100 trở lên, nhân hệ số k là 0,8 (Quyết định 06 không áp dụng quy định này nên khu đất có quy mô lớn thì giá thuê đất trả tiền hằng năm sẽ rất cao).

Ngoài ra, bổ sung quy định đối với các thửa đất 2 mặt tiền trở lên có chiều dài cạnh thửa đất tính từ góc ngã ba, ngã tư lớn hơn 50m thì chỉ áp dụng hệ số đặc biệt cho phần diện tích trong phạm vi 50m tính từ góc ngã ba, ngã tư.

Theo tính toán sơ bộ đối với thửa đất ở một dự án ven biển rộng hơn 7,5ha, với những chính sách nêu trên thì giá thuê đất trả tiền hằng năm của doanh nghiệp có thể giảm đến hơn 20% so với trước đây.

Cũng theo Sở Tài nguyên và Môi trường, bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2020-2024 được xây dựng trên cơ sở giữ nguyên mặt bằng giá đất theo quy định Quyết định số 06 và sửa đổi giá đất các đường bất hợp lý hoặc chưa phù hợp trên 5 tuyến đường, bổ sung giá đất đối với 290 tuyến đường mới đặt tên đường vào cuối năm 2018 và cuối năm 2019.

HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.