Huyện Hòa Vang hết dịch tả heo châu Phi

.

ĐNO - Chiều 14-3, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hòa Vang cho biết, UBND huyện vừa có quyết định công bố hết dịch bệnh tả heo châu Phi trên địa bàn 4 xã Hòa Phong, Hòa Nhơn, Hòa Phú và Hòa Bắc.

Như vậy, tính đến nay, cả 11 xã trên địa bàn huyện Hòa Vang đã được công bố hết dịch tả heo châu Phi. UBND huyện Hòa Vang cũng đã giao Chủ tịch UBND các xã tiếp tục phối hợp với các đơn vị có liên quan chỉ đạo triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi theo quy định; theo dõi, quản lý chặt chẽ đàn heo, báo cáo thường xuyên, kịp thời các trường hợp heo mắc bệnh phát sinh về huyện để xử lý.

HOÀNG HIỆP

 

;
;
.
.
.
.
.