Đầu tư các bãi đỗ xe công cộng theo hình thức đối tác công - tư

.

Ngày 30-3, UBND thành phố đã thống nhất chủ trương theo đề xuất của Sở Giao thông vận tải về phương án đầu tư các bãi đỗ xe công cộng trên địa bàn thành phố theo hình thức đối tác công - tư (PPP), loại Hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT).

Theo Sở Giao thông vận tải, việc tạo cơ chế thuận lợi để thực hiện đầu tư các bãi đỗ xe công cộng theo hình thức BOT có phần vốn góp của Nhà nước sẽ giúp thành phố kêu gọi được nguồn lực của tư nhân, hỗ trợ và thúc đẩy phát triển giao thông công cộng. Cụ thể, tổng vốn đầu tư bãi đỗ xe công cộng theo cơ cấu gồm nguồn vốn góp của Nhà nước, nguồn vốn chủ sở hữu, nguồn vốn do nhà đầu tư huy động. Trong đó, giá trị tiền thuê đất (phần vốn góp của Nhà nước) được đưa vào tổng vốn đầu tư dự án, nhưng không đưa vào tổng mức đầu tư để tính phương án tài chính của dự án PPP.

Sở Giao thông vận tải đã phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét hai phương án lựa chọn nhà đầu tư bãi đỗ xe theo hình thức PPP. Hai phương án là chủ đầu tư trả tiền thuê đất hoặc UBND thành phố góp vốn bằng tiền thuê đất. Qua tính toán hoàn vốn đầu tư theo phương án tài chính có tính tiền thuê đất trong tổng mức đầu tư dự án, thì dự án không có khả năng thu hồi vốn.

Do đó, UBND thành phố đã thống nhất phương án đầu tư dự án có vai trò đóng góp của Nhà nước thông qua vốn góp từ tiền thuê quyền sử dụng đất. UBND thành phố giao Sở Giao thông vận tải phối hợp Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư các bãi đỗ xe theo hình thức PPP đúng quy định, trình cấp thẩm quyền phê duyệt.

Sở Giao thông vận tải cũng thông báo chủ trương này đến các tổ chức, cá nhân quan tâm đến lĩnh vực đầu tư xây dựng bãi đỗ xe công cộng được biết và tìm hiểu, nghiên cứu tham gia.

TRIỆU TÙNG

 

;
;
.
.
.
.
.