Điều chỉnh biểu đồ chạy xe của các tuyến xe buýt trợ giá do Covid-19

.

ĐNO - Ông Nguyễn Hữu Cường, Chánh Văn phòng Sở Giao thông vận tải thành phố cho biết đơn vị đang thực hiện chủ trương của UBND thành phố tại Công văn số 1633/UBND-SGTVT ngày 17-3-2020 về việc liên quan đến biểu đồ chạy xe của các tuyến xe buýt trợ giá do Covid-19 và đề xuất của Trung tâm Điều hành đèn tín hiệu giao thông và Vận tải công cộng, Công ty CPCN Quảng An 1.

Theo đó, thời gian chạy xe trong ngày: đối với 11 tuyến (tuyến số 05, 07, 08, 11, 12, R4A, R6A, R15, R16, R17A và TMF) hoạt động từ 6 giờ đến 19 giờ (trước khi điều chỉnh là từ 5 giờ 30 đến 22 giờ). Đối với tuyến buýt R14: không thay đổi (phục vụ công nhân khu công nghệ cao), tần suất chạy xe: 45 phút/chuyến (trước khi điều chỉnh là từ 10 đến 20 phút/chuyến). Số lượt xe hoạt động trong ngày: đối với 5 tuyến (tuyến số 05, 07, 08, 11 và 12) là 36 lượt/ngày (trước khi điều chỉnh là 120 lượt/ngày). Đối với 6 tuyến (tuyến R4A, R6A, R15, R16, R17A và TMF) là 36 lượt/ngày (trước khi điều chỉnh là 118 lượt/ngày). Đối với tuyến buýt R14 là 39 lượt/ngày (trước khi điều chỉnh là 65 lượt/ngày). Thời gian điều chỉnh từ ngày 18-3-2020. Tùy theo tình hình diễn biến của dịch bệnh, sẽ điều chỉnh lại cho phù hợp nhu cầu đi lại của hành khách. 

PHƯƠNG UYÊN

;
;
.
.
.
.
.