Triển khai miễn, giảm phí dịch vụ ngân hàng lần 2

.

Nhằm thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh do ảnh hưởng của Covid-19, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành văn bản về việc áp dụng chính sách miễn, giảm phí dịch vụ.

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài điều chỉnh giảm phí dịch vụ chuyển tiền nhanh liên ngân hàng từ 1.800 đồng xuống 900 đồng/giao dịch hoặc thấp hơn cho các món thanh toán có giá trị từ 500.000 – 2 triệu đồng, thời gian thực hiện từ ngày 25-3 đến hết ngày 31-12-2020.

Đây là lần thứ 2 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam yêu cầu áp dụng chính sách miễn, giảm phí dịch vụ chuyển tiền nhanh liên ngân hàng. Trước đó, chính sách miễn, giảm phí dịch vụ chuyển tiền nhanh liên ngân hàng dưới 500.000 đồng đã được áp dụng từ ngày 25-2.

M.QUẾ

 

;
;
.
.
Liên kết hữu ích
.
.
.