Hỗ trợ 500.000 đồng/người/ngày cho lực lượng phục vụ công tác bảo đảm y tế

.

HĐND thành phố vừa thông qua nghị quyết quy định một số nội dung liên quan đến chính sách hỗ trợ trong công tác phòng, chống Covid-19 trên địa bàn thành phố và được áp dụng từ 1-3.

Cụ thể, về chính sách hỗ trợ tiền ăn đối với người bị áp dụng biện pháp cách ly y tế tại các cơ sở cách ly không thuộc Bộ Quốc phòng (gọi tắt là cơ sở cách ly) là 85.000 đồng/người/ngày; đối với người lao động tham gia thường trực chống dịch 24/24 giờ là 85.000 đồng/người/phiên trực. Về chế độ phụ cấp chống dịch, phụ cấp chống dịch ngày thường là 200.000 đồng/người/ngày, mức tính tăng cho ngày thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ, Tết theo quy định tại Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg, áp dụng với người đi giám sát, điều tra, xác minh dịch; người trực tiếp tham gia khám, chẩn đoán, điều trị người mắc bệnh dịch tại cơ sở khám, chữa bệnh; cán bộ y tế phải trực tiếp tiếp xúc với người bệnh tại cơ sở khám, chữa bệnh; người phục vụ người bị cách ly y tế tại cơ sở cách ly không phải là chuyên môn y tế (phục vụ, nấu ăn, bảo vệ, lái xe, tiếp đón, phân loại các đối tượng bị cách ly, tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn bảo đảm y tế…); người thu gom, vận chuyển rác thải y tế, xử lý môi trường tại khu vực cách ly y tế…

Phụ cấp thường trực chống dịch 24/24 giờ là 130.000 đồng/người/ngày, mức tính tăng cho ngày thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ, Tết theo quy định tại Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg. Tình nguyện viên, cộng tác viên tham gia chống dịch trực tiếp hoặc phối hợp tham gia được bồi dưỡng 130.000 đồng/người/ngày, mức 80.000 đồng/người/ngày với cộng tác viên, tình nguyện viên trực tiếp tuyên truyền, vận động nhân dân, phát tờ rơi hoặc tham gia diễn tập. Đối với lực lượng phục vụ công tác bảo đảm y tế (tiếp đón, phân loại các đối tượng bị cách ly, tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn bảo đảm y tế) tại cơ sở cách ly tập trung, mức hỗ trợ là 500.000 đồng/người/ngày (chưa bao gồm tiền ăn), trường hợp dịch bệnh diễn biến phức tạp và khó huy động lực lượng phục vụ sẽ xem xét nâng mức chi hỗ trợ nhưng không quá 800.000 đồng/người/ngày.

Riêng đối với lực lượng bảo vệ an ninh, phục vụ nhu yếu phẩm, thu gom, vận chuyển rác thải y tế, xử lý môi trường, cán bộ y tế chuyên trách do cơ quan, đơn vị thuộc lĩnh vực được giao nhiệm vụ quản lý thì chế độ, chính sách theo quy định của Nhà nước.

MAI QUẾ

;
;
.
.
.
.
.