USAID viện trợ 4,2 triệu USD để thực hiện dự án an ninh năng lượng đô thị

.

ĐNO - Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) vừa có thư gửi Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ thông báo tài trợ khoản kinh phí 4,2 triệu USD sử dụng viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Hoa Kỳ nhằm thực hiện dự án an ninh năng lượng đô thị Việt Nam, giai đoạn 2020-2023.

Dự án nhằm mục tiêu thúc đẩy triển khai những giải pháp năng lượng phân tán, tiên tiến, hướng đến giải quyết nhu cầu năng lượng đang tăng nhanh tại Việt Nam và mức ô nhiễm không khí nghiêm trọng tại các đô thị; đồng thời cung cấp kiến thức chuyên môn nhằm giúp khối doanh nghiệp tư nhân có thể tham gia vào các mục tiêu phát triển năng lượng sạch.

Cụ thể, dự án sẽ hỗ trợ triển khai các giải pháp năng lượng tiên tiến như công nghệ điện mặt trời áp mái tại các hộ gia đình, công nghệ lưu điện thế hệ tiếp theo và các phương thức vận tải sạch hơn. Các lĩnh vực tập trung của dự án: Phát điện, quản lý và truyền tải điện, hiệu quả xây dựng tòa nhà, hiệu quả sử dụng nước và nước thải và giao thông (áp dụng cho các trạm sạc điện). Trong đó, dự án cũng nghiên cứu mô hình tài chính đầu tư nhằm thu hút sự tham gia của khu vực tư nhân vào các dự án năng lượng tại địa phương.

Sở Kế hoạch và Đầu tư đang phối hợp với Sở Công thương và các sở, ngành, nhà tài trợ nhằm xây dựng các hạng mục, nội dung công việc, kế hoạch nhằm tiếp nhận, triển khai dự án.

TRIỆU TÙNG

 

;
;
.
.
.
.
.