4,6 tỷ đồng bảo tồn làng nghề nước mắm Nam Ô gắn với phát triển du lịch

.

ĐNO - UBND thành phố Đà Nẵng vừa phê duyệt đề án Bảo tồn làng nghề nước mắm Nam Ô gắn với phát triển du lịch thành phố Đà Nẵng.

Đề án Bảo tồn làng nghề nước mắm Nam Ô gắn với phát triển du lịch thành phố Đà Nẵng sẽ góp phần đưa làng nghề trở thành sản phẩm du lịch tiêu biểu, đặc sắc của thành phố du lịch. Ảnh: THU HÀ.
Đề án Bảo tồn làng nghề nước mắm Nam Ô gắn với phát triển du lịch thành phố Đà Nẵng góp phần đưa làng nghề trở thành sản phẩm du lịch tiêu biểu, đặc sắc của thành phố. Ảnh: THU HÀ.

Mục tiêu của đề án là bảo tồn và phát huy giá trị làng nghề nước mắm Nam Ô, gắn với phát triển du lịch - di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, trở thành sản phẩm du lịch tiêu biểu, đặc sắc của Đà Nẵng góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.

Kinh phí thực hiện đề án khoảng 4,65 tỷ đồng, do UBND quận Liên Chiểu chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện.

Cụ thể, thành phố xây dựng sản phẩm nước mắm Nam Ô trở thành sản phẩm du lịch, trong đó tập trung các chỉ tiêu như: đạt sản lượng nước mắm tiêu thụ từ 200.000-250.000 lít/năm; nâng cao chất lượng mẫu mã, bao bì, nhãn mác của sản phẩm để tạo thương hiệu riêng, đặc sắc của vùng miền, từ đó nâng cao giá trị thương mại của sản phẩm nước mắm Nam Ô; tăng thu nhập bình quân đầu người từ nghề đạt 3-4 triệu đồng/người/tháng vào năm 2020 và đạt 4,5-5 triệu đồng/người/tháng vào năm 2025.

Thành phố hỗ trợ bồi dưỡng, nâng cao trình độ quản lý, kinh doanh… cho hội làng nghề nước mắm truyền thống Nam Ô và 100% chủ hộ gia đình, chủ cơ sở sản xuất, doanh nghiệp, hợp tác xã tại làng nghề.

Thành phố xây dựng làng nghề nước mắm Nam Ô trở thành điểm du lịch của thành phố nhằm giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm nước mắm và các sản phẩm liên quan của làng nghề; khai thác tiềm năng các di tích, phong cảnh cũng như các hoạt động văn hóa, văn nghệ của địa phương; từ đó thúc đẩy phát triển kinh tế, tạo việc làm ổn định cho lao động địa phương, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Đề án cũng đề ra một số nhiệm vụ và giải pháp cụ thể như: bảo tồn và phát triển làng nghề nước mắm Nam Ô bằng cách khôi phục đội tàu đánh cá từ 3-4 chiếc để chủ động nguồn nguyên liệu, khuyến khích tạo điều kiện cho người dân đóng mới tàu thuyền, tham gia đánh bắt cá nhằm tăng quy mô và sản lượng phục vụ nghề mắm được ổn định.

Thành phố ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào quản lý, sản xuất; đầu tư cơ sở hạ tầng chỉnh trang đô thị, bảo đảm an ninh trật tự và vệ sinh môi trường; nâng cao chất lượng sản phẩm, mẫu mã, giá thành; tăng cường công tác tuyên truyền, quảng cáo, tiếp thị; phát triển du lịch làng nghề bằng cách xây dựng khu trưng bày và giới thiệu sản phẩm của làng nghề nước mắm Nam Ô để trưng bày sản phẩm, hiện vật, dụng cụ sản xuất, giới thiệu quy trình sản xuất, tổ chức trình diễn mô hình sản xuất nước mắm; kết nối xây dựng và tổ chức các tour du lịch…

 

THU HÀ

;
;
.
.
Liên kết hữu ích
.
.
.