Dịch chuyển vốn đầu tư phát triển ở thành phố

.

Ngày 5-4, theo thông tin từ Cục Thống kê thành phố cho biết, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn thành phố, nguồn vốn đầu tư phát triển xã hội có sự dịch chuyển giảm tỷ trọng vốn đầu tư Nhà nước và ngoài Nhà nước sang tăng tỷ  trọng vốn đầu tư nước ngoài.

Cụ thể, quý 1-2020, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt trên 7.000 tỷ đồng; trong đó vốn đầu tư Nhà nước trên 1.200 tỷ đồng (giảm 18% so với cùng kỳ năm ngoái); vốn đầu tư ngoài Nhà nước chiếm trên 4.000 tỷ đồng (giảm 23%).

Tuy nhiên, vốn đầu tư nước ngoài đạt giá trị gần 1.800 tỷ đồng (tăng 92% so với cùng kỳ năm ngoái). Cục Thống kê thành phố cho rằng, nguyên nhân của sự dịch chuyển trên là do trong những tháng đầu năm, công tác phân bổ vốn đầu tư từ nguồn vốn Nhà nước còn chậm và việc lập hồ sơ dự án, giải phóng mặt bằng còn kéo dài thời gian cùng những tác động đến từ Covid-19.

Vốn đầu tư nước ngoài (FDI) tăng đột biến do một số dự án đã đi vào triển khai như: Nhà máy Sản xuất linh kiện hàng không vũ trụ Sunshine, Khu du lịch Xuân Thiều mở rộng. Cục Thống kê nhận định, đây là thành quả và định hướng xúc tiến thu hút đầu tư nước ngoài thực sự hiệu quả của thành phố với chủ trương chú trọng chất lượng thay vì số lượng dự án.

TRIỆU TÙNG

;
;
.
.
.
.
.