Điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng một số dự án tại Đài Phát thanh-Truyền hình Đà Nẵng

.

Ngày 20-4, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố cho biết, UBND thành phố vừa phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án Đầu tư mới phim trường S4 của Đài Phát thanh-Truyền hình Đà Nẵng với tổng mức đầu tư là 19,7 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố.

Hoạt động này nhằm từng bước hiện đại hóa cơ sở vật chất, công nghệ truyền hình, nâng cao năng lực sản xuất chương trình phù hợp với xu hướng phát triển của ngành truyền hình trong giai đoạn hiện nay và trong thời gian đến; đồng thời, góp phần phục vụ các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế-xã hội thành phố.

Thành phố cũng phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án Đầu tư nâng cấp hệ thống sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình và phòng tổng khống chế cho Đài Phát thanh-Truyền hình Đà Nẵng với tổng mức đầu tư gần 20 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách thành phố. Cả 2 dự án do Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng làm chủ đầu tư kiêm quản lý; thời gian thực hiện từ năm 2020-2021.

THÀNH LÂN
 

;
;
.
.
.
.
.