Điều tra bổ sung đánh giá tác động của Covid-19 đến doanh nghiệp

.

Ngày 13-4, Cục Thống kê thành phố cho biết, Tổng Cục trưởng Tổng Cục Thống kê Nguyễn Bích Lâm vừa có thư ngỏ gửi doanh nghiệp tham gia cuộc “Điều tra thông tin doanh nghiệp năm 2020” tiếp tục thực hiện “điều tra bổ sung đánh giá tác động của Covid-19 đến hoạt động sản xuất của doanh nghiệp”.

Đây là việc làm nhằm thu thập thông tin nhanh giúp Chính phủ, các cấp, ngành, địa phương có thêm căn cứ để đưa ra các chính sách, giải pháp tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn, ổn định và phát triển sản xuất, kinh doanh. Phiếu được thiết kế để thu thập thông tin bằng hình thức điều tra trực tuyến (web-form). Thời gian tiến hành thu thập thông tin điều tra bổ sung đánh giá tác động Covid-19 đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp từ ngày 10-4-2020 đến ngày 20-4-2020.

Tổng Cục Thống kê đề nghị các doanh nghiệp đã thực hiện nội dung cuộc “Điều tra thông tin doanh nghiệp năm 2020” bằng hình thức trực tuyến trước ngày 10-4 thì tiếp tục bổ sung; doanh nghiệp chưa thực hiện thì ưu tiên thực hiện trước đối với “Phiếu thu thập thông tin đánh giá mức độ tác động của Covid-19 đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp”.

TRIỆU TÙNG

;
;
.
.
.
.
.