UBND huyện Hòa Vang được giao thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư các dự án nhóm C

.

Chiều 28-4, ông Phạm Nam Sơn, Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang cho biết, HĐND huyện vừa thống nhất thông qua chủ trương giao thẩm quyền cho UBND huyện quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công nhóm C sử dụng nguồn vốn ngân sách huyện, vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên và các nguồn vốn hợp pháp khác của huyện.

Theo ông Phạm Nam Sơn, hằng năm, số lượng dự án thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư có sử dụng nguồn vốn ngân sách của huyện rất lớn, tất cả đều là dự án nhóm C thuộc các lĩnh vực như: cấp, thoát nước, cấp điện, xử lý ngập úng, xây dựng kiệt hẻm, giao thông, trường học, cơ sở y tế, văn hóa…

Sau khi được HĐND huyện Hòa Vang giao thẩm quyền, các dự án hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư trình cơ quan chuyên môn thẩm định xong sẽ được UBND huyện quyết định chủ trương đầu tư trong vòng từ 7-10 ngày. Căn cứ chủ trương đầu tư đã được phê duyệt, các chủ đầu tư, đơn vị quản lý dự án sẽ triển khai lập, trình thẩm định phê duyệt dự án đầu tư hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật dự án, hoàn thành các thủ tục tiếp theo để khởi công công trình.

HOÀNG HIỆP

;
;
.
.
.
.
.